Hopp til innhold
11.–12. jan. 2023
Clarion Hotel Trondheim, TRONDHEIM

Velkommen!

Ta del i en innovativ møteplass som ser på løsninger for fremtidens klimautfordringer, og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger.

Fyldig program i vente

Det er store kostnader forbundet med mangelfull prosjektering i prosjekter og på Bærekraft i vannbransjen ser vi på de gode løsningene for overvann.

Hvem kommer?

Konferansen retter seg mot ingeniører, sivilingeniører, rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift, utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning, samt jurister.