11. jan. 2022
kl. 14:00–16:00

I forbindelse med kursdagene 2022 inviterer Tekna til et gratis "minikurs", der vi setter fokus på taksonomi og hvilke konsekvenser dette klassifiseringssystemet får for BAE -næringen.

Meld meg på

Beskrivelse

Taksonomien (klassifisering av bærekraftige aktiviteter), vil bli tatt inn i norsk lov gjennom EØS avtalen med virkning (etter planen) fra 1.1.2022.

Taksonomien skal definere hva en bærekraftig aktivitet er. For at en aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig må den oppfylle følgende kriterier:

Bidra vesentlig til minst ett av seks miljømål.

  • Begrensning av klimaendringer
  • Klimatilpasning
  • Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  • Omstilling til en sirkulærøkonomi
  • Forebygging og bekjempelse av forurensing
  • Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

Hva betyr dette for BAE-næringen?

Hvilke konkrete krav stilles til bygg i dette regelverket?

Hva med BREEAM-NOR og BREEAM in use?

Les mer om EUs taksonomi på NHOs nettsider

EU s taksonomi - nye rammebetingelser for bærekraft

Hva betyr taksonomien for bygg og eiendomssektoren?

Dette kurset dekker bærekraftsmålene:

  • Bærekraftsmål 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet: Utvikling av bærekraftige betongprodukter

29. sep.
kl. 18:00–20:00
Betong Øst AS avd Hamar, INGEBERG