Kurset arrangeres av Norsk Betongforening i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og er en del av kursdagene 2022! Velkommen til lærerike dager i Trondheim!

Meld meg på

Beskrivelse

Hva er «best practice» og hvordan bli en effektiv og smart konstruktør ?

Få praktiske eksempler og bli bedre på:
• Statisk ubestemte konstruksjoner
• Plate/betongdekke
• Veggskiver
• Søyler
• Fundamentering-pelehoder
• Bærekraftig prosjektering
• Lavvarmebetong

Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag!
Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring.
Foreleserne vil også vise hvordan konstruktøren kan verifisere beregningsresultater som er funnet ved hjelp av numeriskprogramvare.

Målgruppe:
• Rådgivende Ingeniører-RIB
• Konstruktører

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer eller kontrollerer prosjektering av betongkonstruksjoner, både i RIF -bedrifter og hos byggherrer og betongelementprodusenter.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Åpent faglig møte Innlandet: Utvikling av bærekraftige betongprodukter

29. sep.
kl. 18:00–20:00
Betong Øst AS avd Hamar, INGEBERG