Bruk av herdeplastbelegg på betong er et fagfelt er i stadig vekst, og krever kompetanser både fra utførende entreprenører, beskrivende og byggherrer for å sikre en varig god løsning. Kurset tar utgangpunkt i den nylig oppdaterte NB 30, og omhandler prosjektering, beskrivelse, utførelse og kvalitetskontroll samt substitusjon og miljøengskaper for denne type produkter.

Meld meg på

Beskrivelse

Målgruppe:
Kurset er rettet byggherrer, rådgivere og entreprenører, og tar for seg alle faser fra prosjektering, beskrivelser, utførelse og kvalitetskontroll. Det gis også en innføring i produktegenskaper, miljø samt relevante standarder og eksempler på relevante prosjekter.

Kurset krevet ingen spesiell forkunnskap om emnet.

Mer informasjon og program kommer fortløpende:)