Tekna, NITO, Treteknisk Institutt og Forum for trekonstruksjoner inviterer til todagers kurs med fokus på bruk av trekonstruksjoner - erfaringer og utfordringer.

Meld meg på

Beskrivelse

I følge klima 2050 vil manglende klimatilpasning gi økt økonomisk klimarisiko.

  • Fysisk risiko
  • Overgangsrisiko
  • Ansvarsrisiko

Fysisk risiko: Kostnader knyttet til fysisk skade som følge av klimaendringer.

Det blir varmere, våtere og nedbøren kommer oftere som styrtregn. Regnflommer blir større og kommer oftere, i tillegg til større snølaster i utsatte områder.

  • På hvilke måter er våre trekonstruksjoner forberedt på nevnte klimaendringer og hvilke erfaringer har vi gjort oss så langt?

Mer detaljert program vil foreligge ila høsten 2020.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(A2) Videregående kurs i betongteknologi

23.–25. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

29. sep.–1. okt.

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

29. sep.
kl. 09:30–17:00