Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag! Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring. Kurset er utviklet i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Meld meg på

Hva er «best practice» og hvordan bli en effektiv og smart konstruktør ?

Få praktiske eksempler og bli bedre på:
• Statisk ubestemte konstruksjoner
• Plate/betongdekke
• Veggskiver
• Søyler
• Fundamentering-pelehoder
• Bærekraftig prosjektering
• Lavvarmebetong

Lær av erfarne konstruktører og få gode verktøy som du kan bruke i din arbeidshverdag!
Kurset er praktisk orientert og vil gi deg metoder for kvalitetssikring av inn-og utdata for beregningsprogrammer samt gi eksempler på god og dårlig armeringsføring.
Foreleserne vil også vise hvordan konstruktøren kan verifisere beregningsresultater som er funnet ved hjelp av numeriskprogramvare.

Målgruppe:
• Rådgivende Ingeniører-RIB
• Konstruktører

Kurset henvender seg til alle som prosjekterer eller kontrollerer prosjektering av betongkonstruksjoner, både i RIF -bedrifter og hos byggherrer og betongelementprodusenter.

Skriv ut

Onsdag 13. januar

09:30 Registrering med kaffe/te, lett frokost

10:00 Åpning

10:10 1- Programvare for digital prosjektering
• Valg av programvare
• Vurdering av inndata
• Resultatbehandling
• Dokumentasjon/prosjektforutsetninger
• Regneeksempler
Eivind Bjørhei, Norconsult

11:00 Kaffe/te/mobil

11:15 2 - Bærekraftig prosjektering
• Hva er bærekraft
• Klimagassutslipp fra betongkonstruksjoner
• Optimalisering
• Livsløpsvurderinger
• Klimagassberegninger
• Byggherrenes krav
Christoffer Garmann, Norconsult

12:00 3-Statisk ubestemte konstruksjoner og tvangskrefter
• Praktiske regneeksempler
• Fjell/løsmasser
• Deformasjoner
• Opprissing
• Momentomlagring
• Armeringsføring
Tor Kristian Sandaker, Norconsult AS

13:00 Lunsj

14:00 4-Lavkarbonbetong i hht NB37
• Klassifiseringssystem
• Regionale forskjeller- tilgjengelige bindemidler
• Produksjon ihht NS-EN 206+NA
• Utførelse/tekniske egenskaper
Tom Fredvik, Norcem

14:30 5-Plate/betongdekke
• Teori
• Deformasjoner
• Utførelse
• Armeringsføring
• Skjærarmering og hovedarmering
Tor Kristian Sandaker, Norconsult AS

15:10 Kaffe/te/mobil

15:30 6-Plate/betongdekke fortsetter
Tor Kristian Sandaker, Norconsult AS

16:15 7-Beskrivelse av hva produksjonsunderlaget skal inneholde
• Tegninger/BIM, bøyelister og tekniske beskrivelser
• Krav til Eurokode2, NS-EN 13670+NA, NS-EN 206+NA
• Publikasjon nr 8, "Armering - prosjektering og utførelse"
• Nominell armeringsoverdekning vs. minimumsoverdekning
• Praktiske eksempler
Morten Andre Hellland, Structor Oslo AS

17:00 Slutt

torsdag 14. januar

09:00 8-Evaluering og kvalitetssikring av prosjektering
• Kvalitetssikring etter PBL, SAK10, TEK17
• Kvalitetssikring etter NS-EN 1990+NA
• Hjelpeverktøy, forenklede betraktninger
• Fallgruber
• Praktiske eksempler
Morten Andre Helland, Structor

10:15 Kaffe/te/mobil

10:30 9-Søyler
• Leddet
• Innspent
• Praktiske beregningseksempler
Øystein Løset, Dr Techn. Olav Olsen AS

11:30 Kaffe/te/mobil

11:45 10-Fundamentering - pelehoder
• Stavmodell
• Trykkbrudd
• Spaltestrekk
• Armeringsføring
• Praktiske beregningseksempler
Øystein Løset, Dr Techn. Olav Olsen AS

13:00 Lunsj

14:00 11-Veggskiver
• De to fremgangsmåter for å dimensjonere skiver
• Skiver som bjelker dimensjonert med stavmodeller
• Utsparringer
• Prefab
• Armeringsføring
• Praktiske beregningseksempler
Øystein Løseth, Dr Techn. Olav Olsen AS

15:30 Slutt