14. jan. 2021
kl. 12:00–13:30
Streaming, Nettbasert

Tekna Bygg og anlegg og Tekna klima inviterer til digitalt lunsjmøte med fokus på Framsikt 2050.

Meld meg på

I prosjektet Framsikt 2050 har SINTEF Community, sammen med næringen jobbet fram fire framtidsscenarioer for BAE-næringen 30 år fram i tid. Rapporten er kommet, men hva nå?

Iflg. SINTEF Community står vi overfor store utfordringer når det gjelder klima, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling. BAE-næringen må være med, skal man lykkes i å endre samfunnet til å bli bærekraftig og nå 1,5-gradersmålet.

Dette innebærer at alle ledd i BAE s næringskjede må ha fokus på nevnte utfordringer.

Byggherre – prosjekterende- utførende- leverandører/produsenter -undervisning/forskning - eiendomsforvaltere.

De fire ulike scenarioene som beskrives i Framsikt er:

  • Varmere og våtere, men teknologi i verdensklasse

  • Varmere, våtere og vanskeligere

  • Lavutslippssamfunnet er i boks

  • Lavutslippssamfunnet – tilbake til røttene

Hvilke av disse fire scenarioene er vi på vei inn i?

Hvilke kunnskaps- og innovasjonsbehov har næringen med hensyn til de ulike framtidsbildene?

Hva må BAE-næringen vite, og hva må den gjøre – for å løse sitt samfunnsoppdrag og bidra til det norske nullutslippssamfunnet i 2050?

Hvordan kan BAE-næringen ruste seg for fremtiden?

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven - TEK17

8.–9. des.
Streaming, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Massehåndtering

9. des.
kl. 14:00–16:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Betong og trekonstruksjoner

10. des.
kl. 11:00–12:30
Streaming, Nettbasert