Tema for Bærekraft i vannbransjen på årets kursdager er overvann. Konferansen vil ta for seg løsninger for fremtidens klimautfordringer og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne løsninger innen overvann og klimatilpasninger.

Meld meg på

Å planlegge for bærekraftige, gode økonomiske og fremtidige varige løsninger krever at fagfolk med forskjellig fagbakgrunn og praksis snakker sammen i planleggingsfasen.

Vi må ned på planleggingsstadiet til ingeniører med forskjellige fagretninger som vann og avløp, planleggere og grøntforfaltere, men også jurister og andre faggrupper må inn i prosjektene tidlig for å snakke sammen og planlegge slik at vi får gode, varige løsninger som resultat. Det er store kostnader forbundet med mangelfull prosjektering i prosjekter og på Kursdagene 2021 ser vi på de gode løsningene for overvann.

Konferansen retter seg mot: Ingeniører, sivilingeniører, rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift, utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning, samt jurister.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2021 – en av landets lengstlevende og største kurstradisjoner! Kursdagene har blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom.

Skriv ut

Programmet er under utarbeidelse og vil være synlig etter sommerferien.

Komiteen for opprettelse av årets program har bestått av:
Tone Muthanna, professor, NTNU
Thea Ingeborg Skrede, sivilingeniør VA, Norconsult
Yvona Holbein, overvannskoordinator, Oslo kommune, PBE
Inga Potter, overvannskoordinator, Oslo kommune, PBE
Per Møller-Pedersen, daglig leder, Storm Aqua AS
Kim Paus, Phd VA, Asplan Viak
Steinar Myrabø, hydrolog, Norconsult

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS Arena fagwebinar

23. sep.
kl. 10:00–11:15
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

14.–15. okt.