FBA (Tekna/NITO) inviterer i samarbeid med Treteknisk og Forum for trekonstruksjoner til kurs med fokus på bruk av trekonstruksjoner.

Meld meg på

Tre er Norges og kanskje Europas eldste konstruksjonsmaterialet, og mennesket har bygd med tre siden tidenes morgen. Bruk av tre i større konstruksjoner blir mer og mer vanlig. Økt fokus på miljø bidrar også til at tre i økende grad blir vurdert som et alternativ i både store og små byggeprosjekter. Sirkulærøkonomi stiller stadig høyere krav til gjenbruk og ombruk av materialer, men hvordan kan dette gjøres med bruk av tre og hvilke erfaringer har vi pr dato.

Hva kan du forvente å få høre noe om?

 • Hvordan ivareta energieffektivitet og bærekraft med nye konstruksjonsløsninger?
 • Hva krever myndighetene i dag og i årene som kommer?
 • Hvordan dokumentere brannsikkerhet?
 • Hva med klimagassutslipp og livssyklusvurderinger?
 • Hvordan bygge opp gulvkonstruksjoner, vegger og takkonstruksjoner med bruk av massivtre.
 • Aktuelle prosjekteksempler fra Norden, som Finansparken og Samlingen.
 • Praktisk erfaring fra prosjektering og gjennomføring av store og små trekonstruksjoner
 • Erfaringer og eksempler fra ombruksprosjekter
 • Hvorfor sirkulærøkonomi og presentasjon av veilederen Tenk deg om før du river

Vi bygger stadig flere grensesprengende trekonstruksjoner, men hvordan oppleves byggene for de som bor i disse. Anders Qvale Nyrud fra NMBU har deltatt i en omfattende spørreundersøkelse der man har spurt 7000 personer om hvordan de opplever å bo i høye trebygg.

Leder av Forum for Trekonstruksjoner og møteleder Jørgen Tycho, håper at arkitekter, entreprenører, utbyggere, bestillere, leverandører og andre vil vite mer om hvilke erfaringer vi har med bruk av tre.

Sjekk podcasten; Hva er mest klimavennlig - tre eller betong?

Målgruppe

 • Tiltakshavere/eiendomsutviklere- og forvaltere
 • Arkitekter
 • Rådgivende ingeniører
 • Konsulenter
 • Entreprenører

Kurskomite

 • Javad Darvishi Treteknisk
 • Ove Staubo Munthe-Kaas Treteknisk
 • Bengt Michaelsen BGM
 • Jørgen Tycho FFT
 • Asmund Bunkholdt Trefokus
 • Tor B Mosland Tekna

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

Onsdag 8.01.2020

Møteleder: Bengt Michalsen, BGM

09:30 - 10:00

Registrering - enkel servering

10:00 - 10:10

Innledning, velkommen - praktisk info

10:10 - 11:00

Myndighetskrav - energi, og inneklima, materialbruk

Bengt Michalsen, BGM Arkitekter

11:00 - 11:50

Hvorfor massivtre?

 • Treets egenskaper og muligheter
 • Hvilke utfordringer møter vi fra byggherrer, entreprenører, rådgivere, myndigheter etc.?
 • Bestillekompetanse

Bengt Michalsen, BGM Arkitekter

11:50 - 12:00

Kaffe/te/mobil

12:00 - 13:00

Branntekniske egenskaper - massivtre

Leif Tore Isaksen, Sweco

13:00 - 14:00

Lunsj og utstilling

14:00 - 15:00

Livssyklusvurderinger og klimagassutslipp

Bård Solem, Eggen Arkitekter as

15:00 - 15:15

Kaffe/te/mobil

15:15 - 17:00

Hverdagserfaringer ved bruk av massivtre

 • Trebaserte konsepter, konstruksjonsløsninger
 • Kostnadseffektivitet og gode tekniske løsninger
 • Isolasjon - og lydløsninger
 • Hvordan håndtere og planlegge en byggeplass hvor det skal bygges med tre?
 • Innsalg - prosjektering

Bengt Michalsen, BGM Arkitekter

17:00

Slutt

19:00 - 23:00

Festkveld på hotellet

Torsdag 9.1.2020

Møteleder; Jørgen Tycho, Forum for trekonstruksjoner

09:00 - 09:10

Velkommen – praktisk info v/møteleder

09:10 - 09:50

Høyhus i tre – resultater fra spørreundersøkelse

Ved NMBU er det gjennomført en stor spørreundersøkelse om forbrukeres kunnskap om – og holdninger til – høyhus i tre. Ca 7 000 personer fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Østerrike, Frankrike og UK har deltatt i undersøkelsen.

Andres Quale Nyrud, Professor i Treteknologi på NMBU

09:50 - 10:40

Trekonstruksjoner - sikkert som banken

Degree of Freedom er et innovativt internasjonalt ingeniørfirma med kontorer i Oslo, Valencia og Athen. DOF designer broer, bygninger og spesielle konstruksjoner, i tre, stål og betong. Gaute presentere SR-bank og Samling, som begge er bankbygg bygget som trekonstruksjoner.

Gaute Mo MSc Sivilingeniør ICCP MRIF Partner | Director DEGREE OF FREEDOM

10:40 - 11:00

Kaffe/te/mobil - utstilling

11:00 - 11:45

Trebruk på byggeplass

 • montasje
 • teknikker
 • utfordringer/fordeler
 • erfaringer med forskjellige bygningstypologier.

André driver montasjefirma Lignatec, og har mer enn 10 års erfaring med å montere store massivtrebygg og bruk av trefiberisolasjon i Norge. Andrè går i dybden på tematikken.

Andrè Czelusta - LIGNATEC AS

11:45 - 12:15

Hvorfor er sirkulærøkonomi så viktig?

Eksempler ombruksprosjekter

Reinventing Cities - Stovner - Hopsfossen - Drammen

Vill Urbanisme er et urbanismekollektiv basert i Bergen, Oslo og Grimstad. De opererer i feltene arkitektur, plan, energi og miljø, og arbeider innen bærekraftig byutvikling og urbanisme.

Per F. Jørgensen, Vill Urbanisme AS

12:15 - 13:15

Lunsj og utstilling

13:15 - 14:00

Tenk deg om før du river - ny veileder

Med økt kunnskap kan vi ta ut potensialet for både klimakutt og historisk verdi som ligger i eksisterende bygg.

Aasmund Bunkholt, Grønn Byggallianse

14:00 - 14:45

TreLab - praktisk erfaring fra prosjektering av store trekonstruksjoner

Anders og Jørgen viser frem- og prater om en variasjon av nyere treprosjekter de har vært involvert i, og med fokus på bruk av limtre og massivtre i større bygg.

Ing. Anders Nygård og Ark. Jørgen Tycho

14:45 - 15:30

Hvordan bygge grensesprengende bygg ved bruk av massivtre og andre trebaserte elementer?

Selskapet bruker ny teknologi og kunnskap i kombinasjon med trematerialer for å skape en bærekraftig struktur som er energieffektiv og miljøvennlig.

Aino Werp, Daglig Leder Controll AS

15:30

Oppsummering/avslutning ved møteleder

Med forbehold om endringer i programmet

Hotellovernatting

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret oss en gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Pris: 

Enkeltrom kr. 1140.-

Dobbeltrom kr. 1240.- 

Bestilling av rom gjøres per e-post til groups.cl.trondheim@choice.no

Husk å skrive at du skal delta på Kursdagene 2020 for å få korrekt pris. 

 

Lunsj og pauseservering

Lunsj og pauseservering er inkludert i kursavgiften.

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat (glutenfri etc.) eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket "Kursdagene 2020" eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Studentpris kr 750 ( pluss mva 25%) per dag. Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».