Lær av de beste gjennom presentasjoner, paneldebatter og plenumsdiskusjoner!

Meld meg på

Digitalisering er et tema med stort fokus som er i rivende utvikling.

Under Kursdagene i 2018 arrangerte NFF og Tekna et seminar med tema "Digitalisering innen tunnelbransjen". Basert på positive tilbakemeldingene fra ivrige deltakere fra hele bransjen, arrangeres "Digitalisering i tunnelbransjen, del 2" i forbindelse med Kursdagene 2020!

Arbeidsgruppen Digitun

NFF lanserte i 2018 en arbeidsgruppe som fikk tilnavnet DigiTun bestående av cirka 30 personer fra omlag 15 selskaper i bransjen. Selskapene representerer hele spekteret av aktører i bransjen; byggherrer, entreprenører, konsulenter, leverandører (programvare og utstyr) og akademia.

DigiTun har i løpet av 2018 jobbet med å kartlegge status for digitalisering innen bransjen og har analysert hvordan man fremover kan forbedre og styrke både verktøy og prosesser for å sikre positive effekter av satsingen som foregår. Arbeidet ledet frem til utgivelse av publikasjon 28 i NFFs internasjonale publikasjonsserie med tittel "Digitalisation in Norwegian Tunnelling", i forbindelse med WTC 2019. DigiTun-gruppen jobber nå videre med tanke på å bringe bransjen fremover gjennom fokus på de områder som i analysearbeidet ble identifisert som kritiske elementer.

Digitalisering – beste praksis og veien videre

Da utviklingen går raskt og det foregår mye rundt omkring i de ulike selskap og prosjekter ønsker vi under Kursdagene 2020 å samle bransjen til et nytt seminar med tittel "Digitalisering i tunnelbransjen, del 2". Her ønsker vi å presentere status og diskutere fokuspunktene som inngår i DigiTuns arbeid. Seminaret vil kombinere presentasjoner, paneldebatter og plenumsdiskusjoner for å få frem "beste praksis" og kartlegge behov for utvikling.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

Onsdag 8. januar 2020

09:30 - 10:00

Registrering

Møteleder: Kjersti Kvalheim Dunham, Norconsult AS

DigiTun: Hvor står vi, hvor går vi?

10:00 - 10:15

1. Velkommen til kurset - og praktisk info

 • Introduksjon til bruk av Sli.do og Quest-back
 • Aktivisering av deltakere
 • Hvordan bruke disse to programmene

Kjersti K. Dunham, Norconsult AS

10:15 - 10:45

2. Presentasjon av DigiTun-prosj og oppsummering og status for Digitalisering i norsk tunnelbransje

Marcus Lawton, Multiconsult

10:45 - 11:05

3. Tanker for fremtiden og hvordan vi kan bringe bransjen fremover innen digitalisering

Øyvind Engelstad, SN Power

11:05 - 11:25

Spørsmål / pause

11:25 - 11:45

4. Internasjonalt samarbeid; ITA WG22, BuildingSmart og IFC for Infrastructure

nn

11:45 - 12:05

5. Presentasjon av masteroppgave om digitalisering

Henrik Kr Kvikne, Skanska

12:05 - 12:50

Lunsj

"Den digitale tvilling" – BIM-modellens rolle fra planlegging, via kontrahering og bygging til FDV

Møteleder: Marcus F. Lawton, Multiconsult

12:50 - 13:20

6. Hvordan bygge en samhandlingsmodell som inkluderer alle elementer i prosjekter?Arnkvern - Moelv

Arnkvern - Moelv

Terje Glad, Veidekke og Simen Andersen, Sweco

13:20 - 13:40

7. Hva kan vi oppnå med bruk av MMI (Model Maturity Indeks) i et tunnelprosjekt

Gjermund Dahl, Norconsult AS

13:40 - 14:00

8. "Spill"

Kjell Håvard Belsvik, Statens vegvesen

14:00 - 14:10

Pause

14:10 - 14:40

9. Modellering av geologi fra tidligfase

Per-Anders Mortensen, NGI og Daniel Persen, Geovita

14:40 - 15:00

10. Fra modell til ferdig tunnel - grensesnitt mellom design og utførelse

Guro Isachsen, Bane NOR

15:00 - 15:20

11. Krav til modellbasert prosjektering og FDV - initiativ fra Ringeriksbanen

Kristin Lysebo, Bane NOR

15:20 - 15:35

Pause

15:35 - 16:45

12. Paneldebatt 1 - Byggherrenes visjoner, mål, forventninger og krav

 • Hva er byggherrenes visjon og mål for digitalisering?
 • Hvilke krav og forventninger har de til bransjen?
 • Hvordan vi samkjøre og standardisere kravene slik at bransjen kan levere på forventningene?
 • Hva får de i dag og hvordan kan de selv bidra til økt måloppnåelse?
 • Hvordan oppleves kravene og forventningen i forhold til modenhet på metoder og verktøy?

Deltakere i panelet: - Bane NOR ved Kristin Lysebo - Fornebubanen ved Marcus Lawton - Veidekke ved Terje Glad - Norconsult ved Gjermund Dahl - Multiconsult ved Marcus Lawton - Skanska - Nye Veier - Statens vegvesen

16:45 - 17:00

Oppsummering av dagen

Kjersti K. Dunham og Øyvind Engelstad

17:00 - 17:00

Slutt for dagen

19:00 - 22:30

Festmiddag

Torsdag 9. januar 2020

Big Data - innsamling, analyse og anvendelse av data fra produksjon

 • Hvordan samle inn, analysere og fremstille geometrisk og geologisk informasjon
 • Hvordan anvende geometrisk og geologisk informasjon for å optimalisere sikring og øvrige konstruksjoner
 • Hva er verdien av geologisk informasjon og sikringsdata inn i FDV
 • Hvordan kan data fra maskiner og observasjoner samkjøres for analyse og produksjonsoptimalisering
 • Hvem eier dataene, hva kan deles og hvordan det anvendes (bedriftshemmeligheter og personvern i en digital verden)

Møteleder: Stein Bjøru, Veidekke / Jessica Ka Yi Chiu, NGI

08:30 - 08:55

13. Hvordan samle inn, analysere og fremstille geometrisk og geologisk informasjon?

Christian Haugen Svendsen, Bever Control AS

08:55 - 09:20

14. Hvordan anvende geometrisk og geologisk informasjon for å

 • optimalisere sikring og øvrige konstruksjoner og produksjon

Tom Frode Hansen, NGI

09:20 - 09:35

Pause

09:35 - 09:55

15. Hva er verdien av geologisk informasjon og sikringsdata inn i FDV?

Lars Espen Gulbrandsen, Amberg Norge

09:55 - 10:15

16 Hvordan kan data fra maskiner og observasjoner samkjøres for analyse og produksjonsoptimalisering

NN

10:15 - 10:35

17. Hvem eier dataene, hva kan deles og hvordan kan det anvendes?

 • bedriftshemmeligheter og personvern i en digital verden

NN, Skanska Norge

10:35 - 11:00

Pause / utsjekk

11:00 - 12:15

18.Paneldebatt 2 Hvordan kan programvareleverandørene bidra til å gi innsikt i og analysere Big Data

 • Hvordan fungerer innsynsverktøyene?
 • Hvordan håndtere "big data" og gi mulighet til å fremvise dette på en hensiktsmessig måte?
 • Hvordan håndtere ulike format, eller hvordan frembringe åpne format?
 • Hvordan optimalisere innsamling, analyse og lagring av "big data"?

Deltakere i panelet: - Magnus Tanberg, Powel - Thorvald Wetlesen jr, Bever Control - nn, AF Gruppen - Idar Kirkhorn, Trimble - nn, Autodesk

Debattledere: Marcus Lawton, Multiconsult og Stein Bjøru, Veidekke

12:15 - 12:30

19. Kontraktsformer - hva er forskjellen og hvilke bør vi bruke?

Kjersti K. Dunham, Norconsult AS

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:10

20. Frembringer og /eller fremtvinger digitaliseringen nye samarbeidsformer

 • Kan vi håndtere en digital fremtid gjennom "tradisjonelle" kontraktsmoduler?
 • Hvordan kan partene bringes tettere sammen, og hvordan regulerer vi i tilfellet ansvaret
 • ER EPC løsningen eller kun en måte å kvitte seg med et problem for å skape andre?
 • Erfaringer fra de ulike metodene

Pål Røssum, Eidsiva, Jørund Gullikstad, Nye Veier,

14:10 - 14:30

Oppsummering og avslutning

Jessica Ka Yi Chiu og Stein Bjøru

14:30 - 15:00

Slutt / hjemreise

Hotellovernatting

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret oss en gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Pris: 

Enkeltrom kr. 1140.-

Dobbeltrom kr. 1240.- 

Bestilling av rom gjøres per e-post til groups.cl.trondheim@choice.no

Husk å skrive at du skal delta på Kursdagene 2020 for å få korrekt pris. 

 

Lunsj og pauseservering

Lunsj og pauseservering er inkludert i kursavgiften.

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat (glutenfri etc.) eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket "Kursdagene 2020" eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Studentpris kr 750 ( pluss mva 25%) per dag. Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».