Lær av de beste gjennom presentasjoner, paneldebatter og plenumsdiskusjoner!

Meld meg på

Digitalisering er et tema med stort fokus som er i rivende utvikling.

Under Kursdagene i 2018 arrangerte NFF og Tekna et seminar med tema "Digitalisering innen tunnelbransjen". Basert på positive tilbakemeldingene fra ivrige deltakere fra hele bransjen, arrangeres "Digitalisering i tunnelbransjen, del 2" i forbindelse med Kursdagene 2020!

Arbeidsgruppen Digitun

NFF lanserte i 2018 en arbeidsgruppe som fikk tilnavnet DigiTun bestående av cirka 30 personer fra omlag 15 selskaper i bransjen. Selskapene representerer hele spekteret av aktører i bransjen; byggherrer, entreprenører, konsulenter, leverandører (programvare og utstyr) og akademia.

DigiTun har i løpet av 2018 jobbet med å kartlegge status for digitalisering innen bransjen og har analysert hvordan man fremover kan forbedre og styrke både verktøy og prosesser for å sikre positive effekter av satsingen som foregår. Arbeidet ledet frem til utgivelse av publikasjon 28 i NFFs internasjonale publikasjonsserie med tittel "Digitalisation in Norwegian Tunnelling", i forbindelse med WTC 2019. DigiTun-gruppen jobber nå videre med tanke på å bringe bransjen fremover gjennom fokus på de områder som i analysearbeidet ble identifisert som kritiske elementer.

Digitalisering – beste praksis og veien videre

Da utviklingen går raskt og det foregår mye rundt omkring i de ulike selskap og prosjekter ønsker vi under Kursdagene 2020 å samle bransjen til et nytt seminar med tittel "Digitalisering i tunnelbransjen, del 2". Her ønsker vi å presentere status og diskutere fokuspunktene som inngår i DigiTuns arbeid. Seminaret vil kombinere presentasjoner, paneldebatter og plenumsdiskusjoner for å få frem "beste praksis" og kartlegge behov for utvikling.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

Onsdag 8. januar 2020

09:30 - 10:00

Registrering

10:00 - 12:00

DigiTun: Hvor står vi, hvor går vi?

 • Oppsummering av status for digitalisering i norsk tunnelbransje
 • Tanker for fremtiden og hvor vi kan bringe bransjen fremover innen digitalisering
 • Internasjonalt samarbeid (ITA WG22, Building Smart og IFC for Infrastructure)
 • Introduksjon til spørreundersøkelse (Questback som skal besvares i løpet av dagen)
 • Introduksjon til Sli.do for kommunikasjon av spørsmål og kommentarer fra "salen" til "podiet"

12:00 - 13:00

Lunsj

13:00 - 15:00

"Den digitale tvilling" – BIM-modellens rolle fra planlegging, via kontrahering og bygging

... til forvaltning drift og vedlikehold

 • Hvordan bygge en samhandlingsmodell som inkluderer alle elementer i prosjektet?
 • Modning - Definisjon og krav til "Level of Development" og "Level of Detail" i ulike faser av et prosjekt
 • Modellering av geologi fra tidligfase til ferdig bygg
 • Fra modell til ferdig tunnel - grensesnitt mellom design og utførelse
 • Deling av data i en digital verden i forhold til kontrast til "immatrielle rettigheter" og krav til samfunnssikkerhet og beredskap

15:00 - 15:20

Pause

15:20 - 17:00

Paneldebatt 1 - Byggherrenes visjoner, mål, forventninger og krav

 • Hva er byggherrenes visjon og mål for digitalisering?
 • Hvilke krav og forventninger har de til bransjen?
 • Hvordan vi samkjøre og standardisere kravene slik at bransjen kan levere på forventningene?
 • Hva får de i dag og hvordan kan de selv bidra til økt måloppnåelse?
 • Hvordan oppleves kravene og forventningen i forhold til modenhet på metoder og verktøy?

17:00 - 17:15

Oppsummering av dagen

19:00 - 22:30

Festmiddag (pris ikke fastlagt)

Torsdag 9. januar 2020

08:30 - 10:30

Big Data - innsamling, analyse og anvendelse av data fra produksjon

 • Hvordan samle inn, analysere og fremstille geometrisk og geologisk informasjon
 • Hvordan anvende geometrisk og geologisk informasjon for å optimalisere sikring og øvrige konstruksjoner
 • Hva er verdien av geologisk informasjon og sikringsdata inn i FDV
 • Hvordan kan data fra maskiner og observasjoner samkjøres for analyse og produksjonsoptimalisering
 • Hvem eier dataene, hva kan deles og hvordan det anvendes (bedriftshemmeligheter og personvern i en digital verden)

10:30 - 10:50

Pause / utsjekk

10:50 - 12:30

Paneldebatt 2: Hvordan kan programvareleverandørene bidra til å gi innsikt i og analysere Big Data

(spørsmål oversendes noen uker i forkant - fra DigiTun til firmaene i panelet - og hvert selskap gis 10 minutter til å presentere sine tanker rundt temaet og løsninger)

 • Hvordan fungerer innsynsverktøyene?
 • Hvordan håndtere "big data" og gi mulighet til å fremvise dette på en hensiktsmessig måte?
 • Hvordan håndtere ulike format, eller hvordan frembringe åpne format?
 • Hvordan optimalisere innsamling, analyse og lagring av "big data"?

12:30 - 13:30

Lunsj

13:30 - 14:30

Frembringer og /eller fremtvinger digitaliseringen nye samarbeidsformer

 • Kan vi håndtere en digital fremtid gjennom "tradisjonelle" kontraktsmoduler?
 • Hvordan kan partene bringes tettere sammen, og hvordan regulerer vi i tilfellet ansvaret
 • ER EPC løsningen eller kun en måte å kvitte seg med et problem for å skape andre?

14:30 - 15:00

Presentasjon og analyse av svar fra spørreundersøkelse (Questback)

15:00 - 15:30

Oppsummering og avslutning

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: