Tema for Bærekraft i vannbransjen på årets kursdager er Overvann, konferansen vil ta for seg løsninger for fremtidens klimautfordringer og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne løsninger innen overvann.

Meld meg på

Å planlegge for bærekraftige gode økonomiske og fremtidige varige løsninger krever at fagfolk med forskjellig fagbakgrunn og praksis snakker sammen i planleggingsfasen. Vi må ned på planleggingsstadiet ingeniører med forskjellige fagretninger, vann og avløp, planleggere, grøntforfaltere m.m. som må inn i prosjektene tidlig, de må snakke sammen og planlegge sammen slik at vi får gode varige løsninger som resultat. Det er store kostnader forbundet med mangelfull prosjektering i prosjekter og på Kursdagene 2020 ser vi på de gode løsningene for overvann.

Konferansen retter seg mot: Ingeniører, sivilingeniører, rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift, utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Skriv ut

10:00 - 16:00

Programmet er under utarbeidelse i disse dager

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

AI og Mobilitet

27. aug.
kl. 08:30–11:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

PLAN 2019 - involvering og samspill

Samferdsel, infrastruktur og areal

En dag på hesteryggen

7. sep.
kl. 11:45–15:00