Tema for Bærekraft i vannbransjen på årets kursdager er Overvann, konferansen vil ta for seg løsninger for fremtidens klimautfordringer og hvordan håndtere og legge til rette for gode blågrønne løsninger innen overvann.

Meld meg på

Å planlegge for bærekraftige gode økonomiske og fremtidige varige løsninger krever at fagfolk med forskjellig fagbakgrunn og praksis snakker sammen i planleggingsfasen. Vi må ned på planleggingsstadiet ingeniører med forskjellige fagretninger, vann og avløp, planleggere, grøntforfaltere m.m. som må inn i prosjektene tidlig, de må snakke sammen og planlegge sammen slik at vi får gode varige løsninger som resultat. Det er store kostnader forbundet med mangelfull prosjektering i prosjekter og på Kursdagene 2020 ser vi på de gode løsningene for overvann.

Konferansen retter seg mot: Ingeniører, sivilingeniører, rådgivende ingeniører, landskapsarkitekter, utbyggere, kommuner, spesielt areal og plan, kommunalteknikk og drift, utførende entreprenører og landskapsgartnere, leverandører av løsninger for disponering av overvann, representanter for forskning, utvikling og undervisning

Dette kurset er en del av Kursdagene 2020 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Les mer om Kursdagene 2020 her!

Komiteen for utarbeidelse av årets program:

Birgitte G Johannsessen, Dr. ing, Trondheim kommune
Tone M. Muthanna, førsteamanuensis, _NTNU
Kim Paus, dr. ing. VA teknikk, Asplan Viak
Jon Røstum, sjefsstrateg, Powel

Skriv ut

10:00

Velkommen og praktiske opplysninger

10:05

Gøteborg verdens beste by når det regner

Jens Thoms Ivarsson, industridesigner og kreatør, Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad

11:00

Hvilken type regn gir flom?

Johanne Sørensen, doktor i teknisk vattenresurslära, Lunds Universitet

11:30

Praktisk eksempel på hvordan oppnå bærekraftig håndtering av overvann

Lisa Hoven, VA ingeniør, Multiconsult

12:00

Lunsj

13:00

Risikoakseptnivåer for overvann

Kim Paus, VA teknikk, Phd, Asplan Viak

13:20

Klima 2050 - hva har skjedd

Gema Raspati forsker, SINTEF Community

13:45

Mangfoldige løsninger for overvannsplaner - innledning og diskusjon

Paneldebatt:

Yvona Holbein, overvannskoordinator Oslo kommune Hogne Hjelle, avdelingsleder Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Birgitte Johannessen, prosjektleder/PhD, Trondheim kommune NN, Hå kommune

Jon Røstum, Powel

14:45

Pause

15:00

14 millioner til innovative overvannsløsninger i Bærum

 • hva ønsker vi å oppnå?

Hans Thoresen, avdelingsleder plan, Bærum kommune

15:30

Helhetlig planlegging for overvannshåndtering - integrerte modellverktøy

 • presentasjon av bærekraftige løsninger og konkrete prosjekteksempler.

Christian Almestad, hydrologist and hydraulic Engineer, DHI AS

16:00

Avslutning dag 1

19:00

Festmiddag med underholdning - krever egen påmelding

Dag 2, 9. januar

09:00

Siste nytt innen masteroppgaver

Vi får presentert 3 høyaktuelle masteroppgaver med tematikk Overvann

 • Flommen kommer – vi trenger en (skybrudds)plan! Ragnhild Syrstad, Marte Solum, landskapsarkitekter, Rambøll

 • En stokastisk modelleringsteknikk for et multi-komponent overvannshåndteringssystem" Lise Berit Rugland, sivilingeniør VA, COWI

 • Winter operation of permeable interlocking concrete pavement Heidi Jensen, masterstudent og snart i jobb hos Norconsult

10:00

Når overvann blir vassdrag

Torleiv Yli Myre, seniorrådgiver, NVE

10:30

Pause og utsjekk fra rommene

11:00

Kommunen krever åpen overvannshåndtering i Oslo. Hvordan fungerer dette i praksis?

Ingrid L. Russwurm, Bent Chr. Braskerud, Oslo kommune

11:30

TEK 17 - hva sier den om takkonstruksjoner?

- Hvordan lage tak med fordrøyning?

Erlend Andenes, NTNU

12:00

Taknedløp fra flate tak - kan det løses på en bærekraftig måte?

 • Hva er de praktiske utfordringene mellom forskrifter og praktisk design?

Ole Magnor-Jensen, sjefsrådgiver, Skanska

12:30

Urbant overvann som forurensning, hva skal vi være bekymret for?

Svein Ole Åstebøl, COWI

13:00

Lunsj

14:00

World of wild water

Oddbjørn Bruland, professor, NTNU

14:30

Infiltrasjon, muligheter og praksis

Per Møller-Pedersen, daglig leder, Storm Aqua AS

15:00

Kunstig infiltrasjon

Per Møller-Pedersen, daglig leder, Storm Aqua AS

15:30

Avslutning og vel hjem

Hotellovernatting

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret oss en gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim.

Pris: 

Enkeltrom kr. 1140.-

Dobbeltrom kr. 1240.- 

Bestilling av rom gjøres per e-post til groups.cl.trondheim@choice.no

Husk å skrive at du skal delta på Kursdagene 2020 for å få korrekt pris. 

 

Lunsj og pauseservering

Lunsj og pauseservering er inkludert i kursavgiften.

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat (glutenfri etc.) eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket "Kursdagene 2020" eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Studentpris kr 750 ( pluss mva 25%) per dag. Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

 • Christian Almestad

  Hydrologist and Hydraulic Engineer

  DHI AS

 • Erlend Andenes

  bygningsfysiker

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

  Erlend Andenæs jobber ved NTNU og skriver doktorgrad om risikovurdering av blågrønne og blågrå tak i forskningsprosjektet Klima 2050. Blågrønne tak er en ny måte å bygge tak på, som medfører en del ukjente faktorer og dermed risiko. Oppgaven innebærer å undersøke byggteknisk risiko i skjæringspunktet mellom bygningsfysikk og byggeprosess.

 • Bent Christen Braskerud

  sjefsingeniør

  Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten

 • Oddbjørn Bruland

  Professor

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

 • Hogne Hjelle

  Avdelingsleder

  Bergen kommune Vann- og avløpsetaten

 • Yvona Holbein

  Overingeniør

  Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

 • Lisa Emilie Hoven

  Sivilingeniør

  Multiconsult Norge AS

  Sivilingeniør i Vann- og miljøteknikk fra NTNU. Arbeider på seksjon VA - Klimatilpasning i Multiconsult Oslo. Arbeider med bærekraftig og klimatilpasset overvannshåndtering og er forkjemper for blågrønne løsninger og bekkeåpning. Deltar i Klima 2050 som leder av overvannsdelen i Multiconsults bidrag til forskningssenteret.

 • Jens Thoms Ivarsson

  kreatør og industridesigner

  Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad

  Jens Thoms Ivarsson är utbildad designer MFA i Göteborg och London och har arbetat internationellt de senaste sexton åren. Jens har mest drivit egen designfirma och han var tidigare anställd som Creative Director på Icehotel i Jukkasjärvi. Nu är han anställd av Kretslopp och vatten i Göteborg där han arbetar som Creative Director för satsningen Rain Gothenburg med visionen att bli världens bästa stad när det regnar. Jens har arbetat med vatten i dess olika former sedan 1991.

 • Heidi Jensen

  student

  Winter operation of permeable interlocking concrete pavement". Presentasjonen vil omhandle hvordan bruken av strøsand på vinteren vil påvirke infiltrasjonskapasiteten til det permeable dekket. Det skal gjennomføres kolonnetester av fyllmaterialet iblandet ulike fraksjoner av finkornet sand. Videre skal den mest relevante fraksjonen testes videre i et lite pilotforsøk hvor det bygges opp et permeabelt dekke i lab

 • Ole Magnor-Jensen

  sjefsrådgiver

  Skanska Norge AS Avd Div Bygg Region Oslo/Akershus

 • Torleiv Yli Myre

  Seniorrådgiver

  Norges vassdrags- og energidirektorat

  Torleiv Y Myre er seniorrådgiver i NVE. Naturforvalter fra NMBU. Bistår kommuner med å ivareta deres ansvar for bla. sikkerhet mot flom og skred i arealplanlegging. Har også jobbet med konsesjonsbehandling og vurdering av ulike vassdragstiltak. Bred erfaring fra kommunal miljøforvaltning.

 • Per Møller-Pedersen

  Co-owner and CEO

  Storm Aqua AS

 • Lise Berit Rugland

  Sivilingeniør VA

  Cowi AS Avd Stavanger

  Master i Vann- og miljøteknikk fra Chalmers/NTNU. Arbeider med vann- og avløpsteknikk i COWI Stavanger

 • Ingrid Lindberg Russwurm

  student

  Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten

 • Marte Uthus Solum

  Student

  Marte Uthus Solum og Ragnhild Syrstad er begge landskapsarkitekter i Rambøll. I 2018 skrev de masteroppgaven Flommen kommer – En planleggingsmetode for klimatilpasset overvannshåndtering i norske byer og tettsteder. I oppgaven presenteres et system av åpne tiltak for overvannshåndtering med caseområde i Trondheim. Masteroppgaven ble nominert til Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur.

  Etter endt studie ved NMBU har Marte jobbet som landskapsarkitekt i Sweco Norge AS før hun begynte i Rambøll, høsten 2019. Ragnhild begynte i sommerjobb hos Rambøll i 2017, og fortsatte i fast jobb etter endt studie ved NMBU. Siden studiet har interessen og kunnskapen for overvannshåndtering økt, og de har fått muligheten til å jobbe både med strategisk planlegging av større systemer for overvann og åpne lokale overvannsløsninger på detaljnivå.

 • Ragnhild Syrstad

  Student

  Marte Uthus Solum og Ragnhild Syrstad er begge landskapsarkitekter i Rambøll. I 2018 skrev de masteroppgaven Flommen kommer – En planleggingsmetode for klimatilpasset overvannshåndtering i norske byer og tettsteder. I oppgaven presenteres et system av åpne tiltak for overvannshåndtering med caseområde i Trondheim. Masteroppgaven ble nominert til Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur.

  Etter endt studie ved NMBU har Marte jobbet som landskapsarkitekt i Sweco Norge AS før hun begynte i Rambøll, høsten 2019. Ragnhild begynte i sommerjobb hos Rambøll i 2017, og fortsatte i fast jobb etter endt studie ved NMBU. Siden studiet har interessen og kunnskapen for overvannshåndtering økt, og de har fått muligheten til å jobbe både med strategisk planlegging av større systemer for overvann og åpne lokale overvannsløsninger på detaljnivå.

 • Johanna Sørensen

  postdoktor

  Lunds Universitet

 • Hans Holtbakk Thoresen

  Avdelingsleder

  Bærum kommune

 • Svein Ole Åstebøl

  Seniorrådgiver

  Cowi AS Avd Oslo

  Svein Ole Åstebøl er seniorrådgiver i overvann og klimatilpasning i COWI. Han er utdannet i vann- og miljøfag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har tilleggsutdannelse fra Aalborg Universitet innen temaet «Urban avrenning og forurensning». Han har arbeidet med overvannshåndtering og vannforurensning i en rekke samferdsels- og byutviklingsprosjekter deriblant Fornebu i Bærum, Ensjø og Furuset i Oslo, Haukås i Bergen, Stavsberg i Hamar, Brøset i Trondheim, Urridaholt i Reykjavik, Lillestrøm/Kjeller og Strømsø i Drammen. Han har spesialkompetanse på forurensning og renseløsninger for urbant overvann og har gitt faglige bidrag til håndbøker og veiledninger i Statens vegvesen. Han har utarbeidet veiledninger om overvannshåndtering i utbyggingsprosjekter for Statsbygg, fylker og kommuner deriblant Rogaland og Vestfold fylkeskommuner og kommunene Tønsberg, Ringerike, Gjøvik og Longyearbyen. Han underviser i overvannshåndtering ved NMBU.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

ITS og mobilitet i Fokus

16. des.
kl. 10:00–15:30
Fylkeshuset

Samferdsel, infrastruktur og areal

Mobilitet 2020

4.–5. feb. 2020

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

10.–11. mars 2020