Det er med stor glede at NBEF i samarbeid med Tekna/NITO ønsker velkommen til noen fagdager som gir deg en god oversikt over noen av de utfordringer og muligheter du som eiendomsleder står overfor.

Meld meg på

Nærings-, formåls-, og yrkesbygg utgjør et samlet areal på over 130 millioner kvadratmeter, hvorav cirka 50 millioner er i offentlig sektor. Tall fra BI viser at BAE-næringen som helhet årlig omsetter for cirka 600 milliarder kroner og sysselsetter rundt 250 000 personer, noe som gjør den til en av Norges største næringer.

Eiendomsledere i offentlig sektor forvalter store verdier, anslått til NOK 1.700 milliarder i anskaffelsesverdi. Det er gjennom mange studier vist at potensial for effektivisering er store – samtidig som brukers behov for arealer er i konstant endring.

Målgruppe

Konferansen henvender seg til alle med forskjellige roller og ansvar innen offentlig eiendomsforvaltning. Mange av temaene som tas opp vil også være aktuelle for private aktører, samt for alle som leverer byggrelaterte tjenester til offentlig sektor.

Velkommen til noen inspirerende og lærerike kursdager!

Denne konferansen er en del av Kursdagene 2019 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Hold deg oppdatert og ta del i de tradisjonsrike kveldsarrangementene! Les mer om Kursdagene 2019 her!

Skriv ut

Onsdag 9. Januar 2019

Konferansier: Styreleder Marianne Stokkereit Aasen, NBEF

09:30 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00 - 10:05

Velkommen og praktisk informasjon v/møteleder

DE STORE UTFORDRINGENE FOR OFFENTLIGE EIENDOMSFORVALTERE

10:05 - 10:30

De store utfordringene for offentlige eiendomsforvaltere

Siri Blakstad, forretningsutvikler, SINTEF Byggforsk, professor II NTNU

10:30 - 10:55

Strategisk eiendomsforvaltning i Trondheim kommune

Hva betyr det når vi planlegger nybygg og forvaltning av eksisterende bygninger

Per-Tore Støen, direktør, Trondheim Eiendom

10:55 - 11:20

Urbanisering og demografisk utvikling - trender

Hvordan endrer dette arealbehovet?

Even Høydahl, seniorrådgiver, Statistisk sentralbyrå

11:20 - 11:40

Eksisterende bygg – hva snakker vi om?

Potensiale for bærekraftig utvikling - arealeffektivisering, flerbruk

Svein Bjørberg, NBEF, Multiconsult Norge AS, professor II NTNU

11:40 - 12:40

Lunsj

URBAN EIENDOMSLEDELSE / URBAN FM - OFFENTLIGE OG PRIVATE PERSPEKTIVER PÅ URBAN EIENDOMSUTVIKLING

12:40 - 13:00

Urban FM – introduksjon

Alenka Temeljotov Salaj, professor, NTNU

13:00 - 13:25

Knutepunktutvikling – suksesskriterier i tidligfase

Kristin Haug Lund, prosjektdirektør, Bane NOR Eiendom

13:25 - 13:50

Smartbyen Trondheim

Annemie Wyckmans, leder for Smart Sustainable Cities, professor NTNU

13:50 - 14:10

Pådriv i Hovinbyen

Aasmund Bunkholt, daglig leder, TreFokus AS, styringsgruppeleder Pådriv

14:10 - 14:30

Levende lokaler

Siri Holmboe Høibo, leder for by og sted, DOGA

14:30 - 15:50

Kaffepause

BROBYGGING FRA TIDLIG FASE TIL BRUKSFASE

14:50 - 15:15

Brobygging fra tidlig fase til bruksfase

Tore Brandstveit Haugen, professor NTNU og Carmel Lindkvist, førsteamanuensis NTNU

15:15 - 15:40

Verdihjulet ruller – bruk det for å øke verdiskaping for eiere og brukere av bygg

Innspill i tidligfase er forutsetning for verdiskaping i bruksfasen

Amin Haddadi, PhD-kandidat, Multiconsult Norge AS

15:40 - 16:00

Nye Heimdal vgs og Kolstad Arena

Har fylkeskommunen fått det som var planlagt – og hvordan blir dette målt?

Marit Sollien, teamleder Seksjon eiendom, Trøndelag fylkeskommune

16:00 - 16:20

Powerhouse Brattøra

Ambisjoner og mål for overtakelse, drift og vedlikehold

Per Olav Ulseth, prosjektdirektør, Entra AS

16:20 - 16:30

Oppsummering - avslutning

19:00 - 23:30

Festaften i Samfunnet

Torsdag 10. januar

EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE I EN DIGITAL AUTOMATISERT HVERDAG

08:30 - 08:35

Velkommen - dag 2

08:35 - 09:00

Utfordringer innenfor eksisterende bygningsmasse

Sett i lys av den digitale utviklingen

Svein Håkon Harv, avdelingsdirektør, Statsbygg/NBEF

09:00 - 09:25

Digital kompetanse

Eksempler og erfaringer fra eksperimentering og pilotering

Hans Kristian Grani, daglig leder, Areo AS

09:25 - 09:55

Digitale trender

Hva vil påvirke oss mest i nærmeste fremtid?

Eilif Hjelseth, professor, NTNU

09:55 - 10:15

Kaffepause

10:15 - 10:45

Bygg transformert til annen type bruk – tilpasningsdyktighet i praktisk

Prosjekter i Trondheim

Svein Skibnes, siv.ark. MNAL, Skibnes Arkitekter AS

10:45 - 11:25

Fremtiden – idé- og utviklingsprosjekter

Presentasjon av studentoppgaver

Jørgen Skatland, PhD student, Erik Hofsbro, vit.ass., masterstudenter, NTNU

11:25 - 11:30

Oppsummering av dagene og vel hjem

11:30

Lunsj

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1115,-

For booking av hotell benytt denne siden: https://www.tekna.no/kurs/kursdagene/hotell/

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2019 inviterer til fest både tirsdag 8.januar og onsdag 9.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 8.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke.

Onsdag 9.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding: Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris kr. 800.- pluss moms 25% per dag.

Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere.

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

4.–18. des.