NFF inviterer anleggsbransjen til en utfordrende start på 2019; Hvordan ser fremtidens tunnel- og anleggsdrift ut med tanke på mer miljøvennlige prosjekter?

Meld meg på

De senere års økte fokus på miljø og klima angår hele samfunnet vårt, både nasjonalt og globalt. Tunnel- og anleggsbransjen er intet unntak. Anleggsbransjen er i utvikling også på miljøsiden, hva tenker de forskjellige aktørene om endringer som kan gi vesentlige effekter for å bedre miljø og klimapåvirkning.

NFF ønsker velkommen til et seminar der deltakerne får innblikk i kommende myndighetskrav og målsetninger, samt bransjens ambisjoner for omstilling til en mer bærekraftig tunnel- og anleggsdrift. Noen sentrale temaer: Hvordan få til et lavutslippsmiljø, eller kanskje skal vi gå for null-utslipp? Er fossilfritt tunnelanlegg mulig å oppnå? Hvordan møter maskinleverandørene disse utfordringene? Seminaret retter seg mot alle aktører i tunnel- og anleggsbransjen. Enten du representerer byggherre, entreprenør, rådgiver eller leverandør, vil dette være en arena som kan gi deg relevant kunnskap og informasjon om fremtidens tunnel- og anleggsdrift.

Sett av datoene i januar allerede nå! Vi sees.

Dette kurset er en del av Kursdagene 2019 - en av landets lengste og største kurstradisjoner! Kursdagene er blitt den viktigste arenaen for faglig oppdatering og nettverksbygging innen bygg, anlegg og eiendom. Hold deg oppdatert og ta del i de tradisjonsrike kveldsarrangementene! Les mer om Kursdagene 2019 her!

Skriv ut

Onsdag 9. januar 2019

09:30 - 10:00

Registrering

Møteleder: Kjetil Moen, Multiconsult AS

10:00 - 10:15

1. Åpning / velkommen / bakgrunn for kurset

Kjersti Kvalheim Dunham, Statens vegvesen

10:15 - 10:45

2. Fremtidens tunneler og anleggsdrift

  • Hvordan få et lavutstlippsmiljø / nullutslipp
  • Se fremover i tid

Ingvild Kilen Rørholt, Zero

10:45 - 11:15

3. Dagens og fremtidens klima- og miljøkrav

Jørn Ingar Arntsen, Vegdirektoratet

11:15 - 11:30

Spørsmål / diskusjon

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:00

4. Veikart for Grønn anleggssektor

Berit Laanke, Sintef

13:00 - 13:30

5. Fosilfritt tunnelarbeid i Oslo

Hans Herlofsen, Statnett

13:30 - 13:45

Pause

Møteleder: Kristian Kristoffersen Dahl, NGI

13:45 - 14:15

6. Er CEEQUAL løsningen på framtidas bærekraftige anleggsprosjekter?

Stina Kiil, Multiconsult

14:15 - 14:35

7. Miljøoppfølging - miljøledelse

Miljøkoordinator Sigrun Tytlandsvik, Bane NOR Follobanen

14:35 - 14:55

8. Miljøoppfølgingsplan og ytre miljø

Anne Husby Rosnes, Veidekke

14:55 - 15:15

Spørsmål / pause

15:15 - 15:35

9. Bane NORs valg om å benytte bergnære løsninger for vannsikring

– arbeid mot slankere og mer miljøvennlige løsninger

Trine Bye Sagen, Bane NOR

15:35 - 16:00

10. Avfallsdirektivet

– Gjenvinning av avfall og nyttiggjøring av betong / miljøkrav til betong

Eirik Rudi Wærner, Multiconsult

16:00 - 17:00

11. Fremtidens miljøkrav – fokus på utviklingen – Hvordan settes disse kravene ut i livet / (15 mi

a) Bane NOR (miljøår 2019) / Elin Walstad, fagleder miljø Utbyggingsseksjonen Bane NOR

Mer informasjon kommer

17:15 - 17:30

Spørsmål / diskusjon

17:30

Slutt for dagen

19:00 - 23:00

Arrangement i StudenterSamfundet

Torsdag 10. januar

Møteleder: Kjersti Kvalheim Dunham, Statens vegvesen

08:30 - 09:00

12. Hyperloop i Norge, miljøgevinstenes hypermulighet....?

Jonny Lundemo, HyperNor AS

09:00 - 09:30

13. KraKK – Klimakrav i anskaffelsen

  • Hvordan sette kravene ut i praksis?
  • Incitament; bonus / malus

Bjørn Wang, Statens vegvesen

09:30 - 09:45

Pause

09:45 - 10:15

14. Hvordan kan vi som maskinleverandører påvirke miljøet?

Erik Sollerud, Pon Equipment AS

10:15 - 10:45

15. AMV – Fremtidens miljøtilpassede maskiner i tunnel

Peder Andersen, AMV AS

10:45 - 11:15

16. Hva tenker Volvo om miljø og fremtiden og maskiner

Andre Gulholm, Volvo

11:15 - 11:30

Spørsmål

11:30 - 12:30

Lunsj

Møteleder: Stein Bjøru, Veidekke AS

12:30 - 12:50

17. Enova – muligheter for støtte… ? Hvem kan søke / kan få støtte?

Mie Abelgaard, ENOVA

12:50 - 13:15

18. Fornebubanen – status og miljøkrav

Kvalitetssjef Axel H. Aubert, Fornebubanen Oslo kommune

13:15 - 13:35

Pause

13:35 - 14:00

19. Kortreist stein, bruk av lokale steinmaterialer

Torun Rise, SINTEF Byggforsk

14:00 - 14:25

20. Plastforsøpling - globalt, i Norge og på anleggsplassen

Hannah Hildonen, Miljødirektoratet

14:25 - 14:50

21. Miljøledelse i tunnelprosjekter – E18 Kjørholt – Bamble, Håndtering av bunnrensk

Inger Aaberg, Multiconsult

14:50 - 15:15

Spørsmål

15:15 - 15:30

Slutt

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1115,-

For booking av hotell benytt denne siden: https://www.tekna.no/kurs/kursdagene/hotell/

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2019 inviterer til fest både tirsdag 8.januar og onsdag 9.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 8.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke.

Onsdag 9.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding: Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris kr. 800.- pluss moms 25% per dag.

Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere.

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg og anlegg

Koordinatorskolen

4.–18. des.