9. jan. 2018
kl. 08:30–16:00

Kurset fokuserer på de ulike entreprisestandardene og alle fasene i entrepriseprosjekter. Dagskurs og svært praktisk rettet.

Meld meg på

Utvalgte kurstemaer

  • Entreprisekontraktene - NS 8405 og NS 8407
  • Varslingsreglene i entreprisekontraktene; fremdrift; overtakelse; sluttoppgjør, etc.

Tidligere deltakere har gitt gode tilbakemeldinger om kurset - «Svært gode forelesare, godt strukturert, gode praktiske eksempel for å underbygge det som vart sagt. I tillegg var det gode svar på spørsmål frå salen». - «Utrolig dyktig og inspirerende forelesere. Det var rett og slett en fantastisk dag!». - «Kurset overgikk mine forventninger»

Målgruppe

  • Offentlige byggherrer
  • Private utbyggere og forvaltere
  • Rådgivende ingeniører
  • Entreprenører

Målsetting

Etter endt kurs skal du ha fått en god oversikt over de ulike entreprisestandardene og hvordan gjennomføre et entrepriseprosjekt fra A til Å.

Kurset fokuserer på de rettslige utfordringene man risikerer å møte ved forberedelse og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter, fra anskaffelses- og kontraheringsfasen, gjennomføringsfasen og frem til ferdigstillelse og sluttoppgjør.

Foredragsholder

Solfrid Aga, Advokatfirmaet Grette.

Solfrid jobber hovedsakelig med entrepriserett og offentlige anskaffelser. Tidligere har hun jobbet hos store offentlige byggherrer, hvor hun har vært involvert som juridisk rådgiver i alle faser i et entrepriseprosjekt, fra planlegging og kontrahering til gjennomføring og overlevering til drift.

Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering og enkel servering

09:00 - 09:10

Velkommen og praktiske opplysninger

09:10 - 10:00

Prosjekt og entreprisemodeller

Valg av prosjektmodell, prinsippene for utførelsesentrepriser basert på NS 8405. Prinsippene for totalentrepriser basert på NS 8407. Samspillsentrepriser og andre entrepriseformer.

Solfrid Aga, Advokatkontoret Grette

10:00 - 10:20

Kaffe/te/mobil

10:20 - 11:15

Kontrakts- og tilbudsfasen

Utarbeidelse og evaluering av tilbud, hvordan inngå gode kontrakter med redusert risiko? Kontraheringsstrategier og kontraktsmodeller. Tolkning av kontrakter, forbehold eller lovlige presisering? Prisformater og tiltransport av prosjekterende og av sideentreprenører. Byggeplassadministrasjon.

Solfrid Aga, Advokatkontoret Grette

11:15 - 11:30

Kaffe/te/mobil

11:30 - 13:00

Tilleggs- og endringsreglene

Varsle og besvare tilleggs- og endringskrav. Videreføring av krav, "endring" i totalentrepriser. Prising av tilleggs- og endringskrav.

Solfrid Aga, Advokatkontoret Grette

13:00 - 14:00

Lunsj

14:00 - 14:50

Fremdrift/fristforlengelse/forsering/dagmulkt

Særlig om "plunder og heft", varsler om fremdriftskonsekvenser og om merutgifter. Tiltak for å motvirke fremdriftsproblemer, forsering, fristforlengelse, dagmulkt. Beregning av merutgifter, risiko for grunnforhold.

Solfrid Aga, Advokatkontoret Grette

14:50 - 15:00

Kaffe/te/mobil

15:00 - 16:00

Overtakelse og sluttoppgjør

Den praktiske gjennomføringen av overtakelser. Vilkår for overtakelse og nekt av overtakelse. Formelle krav, sluttoppgjør, virkninger og frister, mangler og reklamasjoner. Tvister - håndtering av uenigheter i byggeprosjekter.

Solfrid Aga, Advokatkontoret Grette

16:00 - 16:15

Oppsummering - avslutning

Med forbehold om endringer i programmet

19:00 - 23:30

Festaften i Samfunnet

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

  • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
  • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: