Konferansens mål er å presentere nye trender, moderne vedlikeholdskonsepter, metoder, teorier og praktiske løsninger for fremtidsrettet vedlikehold. Industri 4.0, Maintenance 4.0, Internett of Things og digitalisering vil være grunnpilarene i konferansen. Det vil være store utfordringer til produksjon og vedlikehold blant annet knyttet til effektivisering, utstyrsivaretagelse, sikkerhet, miljø, kostnadsreduksjon og verdiskapning. Vedlikehold vil være en sentral konkurranse- og inntektsfaktor, derfor må vedlikeholdet bli tillagt riktig prioritet.

Meld meg på

Dette krever satsning på:

 • Teknisk utstyr og teknologi
 • Metoder og prosedyrer
 • Vedlikeholdskonsepter og vedlikeholdseffektivitet
 • Organisasjonsutvikling og personalutvelgelse
 • Kompetanse og opplæring
 • Nye vedlikeholdsløsninger, spesielt prediktivt vedlikehold
 • Implementering av Industri 4.0 og maintenance 4.0
 • anvendelse av «good practice»

Innenfor disse områdene har mange bedrifter store forbedringspotensialer.

I denne konferansen er foredragene lagt opp for å gi deltakerne teoretisk bakgrunn, moderne kompetanse og praktiske erfaringer. Før lunsj første dag, vil det bli foretatt en ekskursjon til TINE sitt produksjonsanlegg på Tunga.

Sentrale temaer vil være:

 • Prediktivt vedlikehold og Maintenance 4.0
 • World Class Maintenance
 • Planlegging
 • Benchmarking
 • Vedlikeholdsmål og -strategi
 • Vedlikeholdsstyring
 • Vedlikeholdskompetanse og kultur
 • Outsouring og backsourcing
 • Nye standarder innenfor vedlikehold
 • Bruk av droner i vedlikehold
 • Europeiske trender og satsninger
 • Erfaringer og praktiske eksempler fra ledende industri
 • Erfaringer og bedriftsbesøk hos TINE avd produksjon Tunga

I tillegg vil det bli anledning til å utveksle erfaringer og diskutere med kolleger .

Målgruppe:

Kurset henvender seg blant annet til personell med arbeidsoppgaver og ansvar innenfor:

 • Vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg
 • Drift av produksjons- og prosessanlegg
 • Ledelse og økonomi
 • Sikkerhet
 • Planlegging
 • Leveranser og salg av vedlikeholdstjenester og utstyr
 • Undervisning og forskning

Er du student? Se informasjon om spesialpriser under "praktiske opplysninger".

Faglig ansvarlig: Per Schjølberg, NTNU, Institutt for Produksjon og kvalitetsteknikk

Administrasjon:
Stene Kristiansen, Norsk Forening for vedlikehold
E:post: stene@tfsk.no
Tlf: 67 52 60 14

Skriv ut

Onsdag 10. januar

09:30 - 10:00

Registrering og frokost hos TINE SA avd produksjon Tunga

10:00 - 10:10

Åpning - velkommen

Per Schjølberg, NTNU

10:10 - 10:30

Presentasjon av TINE organisasjonen

Representant fra TINE SA

10:30 - 11:00

Prioriterte vedlikeholdsprosjekter

Geir Borgen, TINE SA avd Produksjon Tunga

11:00 - 11:45

Industri 4.0 satsninger i TINE konsernet

 • Industrielt
 • Fremtiden i fjøset

Representant fra TINE SA

11:45 - 12:45

Omvisning

12:45 - 13:15

Avreise til Clarion Hotel & Congress Trondheim

13:15 - 14:15

Lunsj

14:15 - 14:45

Trender innen vedlikeholdsutvikling i Europa

Per Schjølberg, NTNU

14:45 - 15:30

Utviklinger og krav i norsk næringsliv

Industrimeldingen

Kjetil Tvedt, Norsk Industri

15:30 - 15:45

Kaffepause

15:45 - 16:30

Trender i norsk næringsliv

 • Kverneland nå og fremover

Egil Brastad Hansen, Kverneland Group Operations Norway AS

16:30 - 17:30

2 større forskningsrådsprosjekter, KPN Value og KPN CPS Plant

 • Faglig innhold
 • Innovasjoner
 • Anvendelse i norsk næringsliv

Geir Ringen, NTNU og Odd Myklebust, SINTEF Raufoss Manufacturing AS

17:30

Slutt dag 1

19:00 - 23:30

Samfundet

Torsdag 11. januar

08:30 - 09:00

CEN TC 319 Maintenance

 • Existing and new standards within maintenance

Franco Santini, chairman in CEN TC 319

09:00 - 10:00

SAMBA – Smarter Asset Management with Big dAta

 • Veikart og plan for en smartere anleggsforvaltning
 • Noen konkrete eksempler SAMBA Et FoU prosjekt i Statnett støttet av forskningsrådet som undersøker hvilke data, metoder og IKT arkitektur vi trenger for å vurdere og forutsi tilstand og estimere restlevetid på komponentene våre.

Jørn E. Johnsen, Statnett SF og Maren Istad, SINTEF Energi

10:00 - 10:15

Kaffepause

10:15 - 11:00

Forsknings og utviklingstrender innen Big data og utnyttelse av skyløsninger

 • Hvor går industrien?
 • Eksempler fra gjennomførte piloter

NN

11:00 - 11:30

Utfordringer og trender innen vedlikehold offshore

Ole Jørgen Melleby, Petroleumstilsynet

11:30 - 12:15

Maintenance 4.0

 • Next generation maintenance
 • Maintenance 4.0 and Industry 4.0

Franco Santini, chairman in CEN TC 319

12:15 - 13:00

Lunsj

13:00 - 13:30

Industri 4.0 og digitalisering i norsk næringsliv

Roger Schjerva, IKT Norge AS

13:30 - 14:30

Hva gjør Statnett for å forberede seg på digital fremtid?

 • Digitalisering skal styrke sikkerhet og effektivitet i Statnett gjennom å ta i bruk mer og bedre data, samt øke evnen til avanserte analyser og læring

 • En moderne dataplattform drives frem av forretningsbehovene

Helga Håtveit, Statnett SF

14:00 - 14:15

Kaffepause

14:15 - 14:45

Vi er tre studenter som har tro på fremtiden

 • Adrian Diaz Gonzalez – ROI i Statnett
 • Mari Olsen – Vedlikehold og sikkerhet i Salmar
 • Torleif Berg – Industri 4.0 i Statoil

14:45 - 15:15

Fremtidssatsninger i Elkem innen Industri 4.0 og vedlikehold

 • Digital strategi

Trygve Hanssen, Elkem Technology

15:15 - 16:00

Nye tekniker innen inspeksjon

 • Muligheter og utfordringer ved bruk av droner i fremtiden

Rune Schlanbush, Teknova og UAS Norge

16:00

Avslutning

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

 • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
 • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Industri

Besøk hos RobotNorge AS

17. jan. 2018
kl. 18:00–20:00
RobotNorge AS, KLEPP STASJON