Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Ulykkeshendelsen brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier.

Meld meg på

Norge har * funksjonsbaserte brannbestemmelser,*, både i byggteknisk forskrift til Plan og bygningsloven og i forskriftene til Brann- og eksplosjonsvernloven.Dette gir fleksibilitet og muligheter for tiltakshavere og arkitekter til å utforme funksjonelle byggverk, og for branntekniske rådgivere til å verifisere alternativ utforming som vil oppfylle regelverket.

Kurset gir en bred innføring i brannteknisk prosjektering, og omfatter både prosjektering av brannsikkerhetsstrategi og detaljprosjektering. Vi fokuserer blant annet på de viktige grensesnittene mellom ulike fagområder, der det ofte glipper. Det gis en oppdatering på hva som skjer innen forskning og utvikling, regelverk (TEK17) og standardisering.

Det er lagt vekt på en praktisk tilnærming og konkrete erfaringer fra byggeprosjekter. I forhold til tidligere kurs vil de enkelte temaene i større grad bære preg av opplæring i bruk for de prosjekterende og kontrollerende.

Målsetting

Etter endt kurs skal du:

 • Være oppdatert på hva som skjer innen FoU og utvikling av regelverk
 • Ha fått en grunnleggende kunnskap om de to prosjekteringsmodellene; forenklet prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser og prosjektering ved analyse, inklusive bruk av sentrale verktøy som NS 3901 og SN-INSTA/TS 950.
 • Ha fått god kunnskap om viktige deler av detaljprosjekteringen, blant annet den nylig reviderte standarden for ledesystemer og hvordan denne kan/skal anvendes i praksis

Målgruppe

 • Rådgivende ingeniører
 • Arkitekter
 • Entreprenører
 • Lokale myndighter

  Kurset gjennomføres i regi av FBA i samarbeid med NBEF og NAL.

Skriv ut

Onsdag 10.1.2018

09:30 - 10:00

Registrering ,mingling og enkel servering

10:00 - 10:10

Velkommen - praktiske opplysninger etc.

Møteleder, Lisbet Landfald, Standard Norge

10:10 - 10:30

Utviklingstrekk i brannbildet - forsikring

Anders Rørvik Ellingbø, If Skadeforsikring

10:30 - 11:00

TEK17 med veiledning

Nytt om brannsikkerhet og dokumentasjon

Vidar Stenstad, DiBK

11:00 - 11:30

Aktuelle branntekniske erfaringer og utfordringer

 • fasader
 • høye byggverk med bærende trekonstruksjoner

Vidar Stenstad, DiBK

11:30 - 11:40

Kaffe/te/mobil

11:40 - 12:45

Analytisk brannteknisk prosjektering – NS 3901 og SN-INSTA/TS 950

Stefan Andersson, Norconsult

12:45 - 13:45

Lunsj

13:45 - 14:30

Analytisk brannteknisk prosjektering – NS 3901 og SN-INSTA/TS 950

Stefan Andersson, Norconsult

14:45 - 15:30

Analytisk brannteknisk prosjektering – NS 3901 og SN-INSTA/TS 950

Stefan Andersson, Norconsult

15:30 - 16:30

Analytisk brannteknisk prosjektering - det nordiske FSE-prosjektet

John Utstrand, COWI

19:00 - 23:30

Festaften i Samfundet

Torsdag 11.1.2018

Møteleder: Atle William Heskestad, Jernbanedirektoratet

09:00 - 09:30

Rømning og evakueringsplaner

 • Tilfredsstillende sikkerhetsmargin
 • Plikter for eier og bruker
 • Premisser for brannsikkerhet i bruksfasen

Atle Heskestad, Jernbanedirektoratet

09:30 - 10:30

Forenklet prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser

TEK17 - Kap 2

Dag Leyre Olsen, Arkitekt Niels Torp

10:30 - 10:45

Kaffe/te/mobil

10:45 - 11:45

Detaljprosjektering - bærende og skillende bygningsdeler, grensesnitt mellom faser og fag

Tre, mur og betong

Nils E Forsén, Multiconsult

11:45 - 12:45

Lunsj

12:45 - 13:30

Detaljprosjektering - branntekniske installasjoner, grensesnitt mellom faser og fag

TEK17 - kap 2

Tor Olav Mittet, Fokus Rådgivning

13:30 - 14:15

Revidert NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - hvordan anvende standarden i praksis

Geir Drangsholt, TEKØK Rådgivning

14:15 - 14:30

Kaffe/te/mobil

14:30 - 15:00

Brannteknisk utførelse i byggesaken/byggeprosjektene:

 • Hvordan sikre at funksjonskrav og ytelser gitt i brannteknisk konsept blir fulgt i detaljprosjekteringen?
 • Hvordan sikre at produksjonsunderlaget er tilstrekkelig til å gi en tilfredsstillende utførelse som ivaretar alle funksjonskrav gitt i brannteknisk konsept?
 • Hvordan dokumentere at de utførte løsningene er i samsvar med produksjonsunderlaget?

Nils Terje Hope, Skanska

15:00 - 15:30

RISE Fire Research AS – nyheter fra FoU innenfor brannsikkerhet i byggverk

Espen Daaland Wormdahl,RISE Fire Research

15:30

Oppsummering/avslutning

Atle William Heskestad, Jernbanedirektoratet

Med forebehold om endringer i programmet

Hotellovernattingen

Hotell er ikke inkludert i deltakeravgiften. Du er selv ansvarlig for å bestille hotellrom. Vi har sikret deg en meget gunstig avtale med Clarion Hotel & Congress Trondheim under Kursdagene 2018.

 • Enkeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1095,-
 • Dobbeltrom, pr. rom pr. døgn kr. 1195,-

For booking av hotell benytt denne siden.

Vi inviterer til fest!

Kursdagene 2018 arrangeres for 60-gang og vi inviterer på fest både tirsdag 9.januar og onsdag 10.januar. Festaften tirsdag og onsdag kommer i tillegg til kursavgiften.

Tirsdag 9.januar - En aften til faglig og sosial inspirasjon på Clarion Hotel & Congress Trondheim med mat og drikke. 

Onsdag 10.januar – Vi samles til tradisjonell fest på Samfundet med underholdning, god mat og drikke.

Avmelding Faglig festaften og Samfundet 6 dager før arrangementet er kostnadsfritt. Avmeldinger etter dette medfører full avgift.

Les mer her  

Spesielle behov

Dersom du har behov for spesiell mat eller har andre behov for tilpasninger (f.eks. rullestol), - send en epost til kurs@tekna.no merket Kursdagene eller bruk feltet "tilleggsopplysninger" i påmeldingsskjemaet.

Student?

Studenter er velkomne på Kursdagene, og vi har derfor egne studentpriser. Pris for kr 800 pluss moms 25% per dag.
Det er forbehold på antall ledige plasser. Vennligst opplys om at du er student ved påmelding, meld deg på som Tekna-medlem og bruk feltet «tilleggsopplysninger».

Har du noe å vise frem?

Ønsker du å profilere ditt firma og dine produkter/tjenester, har vi holdt av plass til utstillere på det store torget der all mat og drikke serveres. Dette er det naturlige samlingspunktet for alle deltakere. 

Ta kontakt for et tilbud, per e-post ahl@tekna.no eller på telefon 913 48 060. Les mer om sponsorer og utstillere her.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: