22. sep.
kl. 15:30–19:00

I tilknytning til NKM 2021 (dagen før) arrangeres kurs i Forskrift om trykkpåkjent utstyr for kulde- og varmepumpebransjen. Kurset er gratis og kun for NKF medlemmer. Som NKF medlem må man være registrert medlem innen 1. juli 2021.

Meld meg på

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) førte i perioden 2017 til 2019 tilsyn med flere både store og små kuldeentreprenører. Tilsynet avdekket dessverre en rekke alvorlige avvik hos flere entreprenører. I sin konklusjon legger DSB vekt på at det er for lite kompetanse i vår bransje og at det er et stort behov for å øke denne. Link til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vedrørende tilsyn på kuldeanlegg og varmepumper

Norsk Kjøleteknisk Forening har som hensikt å jobbe for kompetanseheving i kulde- og varmepumpebransjen og vil derfor på ettermiddagen før Norsk Kjøleteknisk møte 2021 gjennomføre et kurs utviklet sammen med DSB og to av deres utpekte kontrollorgan i nettopp Forskrift om trykkpåkjent utstyr (FTPU) Kurset forklarer hvordan de aller fleste kuldeanlegg og varmepumper omfattes av FTPU og/eller Maskinforskriften samt hvordan det økende omfanget av kuldeanlegg og varmepumper med CO2 medfører at også mindre kuldeanlegg havner i høye kategorier med behov for 3-parts kontroll. Det vil være fokus på prosjektering, montasje og ferdigstilling, samt hvordan tips til hvordan dokumentasjon kan settes i system for å tilfredsstille alle krav.

Dette kurset er GRATIS for alle medlemmer og har som formål å inneholde noe for alle, uavhengig av om du er lærling, montør, prosjektingeniør eller direktør. Konsulenter som beskriver kulde- og varmepumpeanlegg (spesielt de som ikke kommer ferdig med kuldemedium fra utlandet) oppmuntres også til å delta😃

Skriv ut

Onsdag 22. september

15:00 - 15:30

Registrering

15:30 - 15:45

Innledning

Erik Hoksrød, Kelvin AS

15:45 - 16:15

Forskrift om trykkpåkjent utstyr - overordnede krav

Hvordan forstå når forskriften gjelder og hvilke krav som må oppfylles av kuldeentreprenøren Steinar van der Meer, DSB

16:15 - 16:30

Pause

16:30 - 17:00

Prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg

Hvilke krav stilles til kuldeentreprenøren og når må kontroller uføres av teknisk kontrollorgan? Marko Cavlek, Kiwa Teknologisk Institutt AS

17:00 - 17:30

Montasje og ferdigstilling av kulde- og varmepumpeanlegg

Hvilke krav stilles til kuldeentreprenøren og når må kontroller uføres av teknisk kontrollorgan? Racime van den Berg, Dovre Sertifisering AS

17:30 - 17:45

QUIZ

17:45 - 18:00

Pause

18:00 - 18:30

En kuldeentreprenørs erfaring med hvorfor dette ikke trenger å være vanskelig.

Praktiske eksempler på hvordan etterleve kravene i forskriften ved hjelp standarder. Erik Hoksrød, Kelvin AS

18:30 - 19:00

Plenumsdiskusjon

19:00 - 19:10

Oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: