I tilknytning til NKM 2020 arrangeres kurs i Forskrift om trykkpåkjent utstyr for kulde- og varmepumpebransjen. Kurset er gratis og kun for NKF medlemmer. Som NKF medlem må man være registrert medlem innen 1. mars 2020.

Meld meg på

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har i perioden 2017 til 2019 ført tilsyn med flere både store og små kuldeentreprenører. Tilsynet avdekket dessverre en rekke alvorlige avvik hos flere entreprenører og DSB sin konklusjon er at det er for lite kompetanse i vår bransje og at det er et stort behov for å øke denne. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, tilsyn på kuldeanlegg og varmepumper

De aller fleste kuldeanlegg og varmepumper omfattes av Forskrift om trykkpåkjent utstyr og/eller Maskinforskriften og det økende omfanget av kuldeanlegg og varmepumper med CO2 gjør det stadig mer aktuelt med leveranser av anlegg i høye kategorier også for små kuldeentreprenører.

Norsk kjøleteknisk forening har som hensikt å jobbe for bransjen og på ettermiddagen før Norsk Kjøletekniske møte 2020 vil vi gjennomføre et kurs vi har utviklet sammen med DSB og to av deres utpekte kontrollorgan som utelukkende tar for seg hvilke kulde- og varmepumpeanlegg som omfattes av forskriften, samt hvordan prosjektering, montasje og ferdigstilling må gjøres/dokumenteres for å tilfredsstille kravene for alle medlemmer

Dette kurset er GRATIS for alle medlemmer og har som formål å gi alle, uavhengig av om du er lærling, montør, prosjektingeniør eller direktør, økt forståelse for lovverket og hvor lite som egentlig skal til for å følge det. Konsulenter som beskriver kulde- og varmepumpeanlegg (spesielt de som ikke kommer ferdig med kuldemedium fra utlandet) oppmuntres også til å delta😃

Skriv ut

Onsdag 18. mars

15:00 - 15:30

Registrering

15:30 - 15:45

Innledning

Erik Hoksrød, Kelvin AS

15:45 - 16:15

Forskrift om trykkpåkjent utstyr - overordnede krav

Hvordan forstå når forskriften gjelder og hvilke krav som må oppfylles av kuldeentreprenøren Steinar van der Meer, DSB

16:15 - 16:30

Pause

16:30 - 17:00

Prosjektering av kulde- og varmepumpeanlegg

Hvilke krav stilles til kuldeentreprenøren og når må kontroller utføres av teknisk kontrollorgan? Marko Cavlek, Kiwa Teknologisk Institutt AS

17:00 - 17:30

Montasje og ferdigstilling av kulde- og varmepumpeanlegg

Hvilke krav stilles til kuldeentreprenøren og når må kontroller utføres av teknisk kontrollorgan? Racime van den Berg, Dovre Sertifisering AS

17:30 - 17:45

QUIZ

17:45 - 18:00

Pause

18:00 - 18:30

En kuldeentreprenørs erfaring med hvorfor dette ikke trenger å være vanskelig

Praktiske eksempler på hvordan etterleve kravene i forskriften ved hjelp av standarder Erik Hoksrød, Kelvin AS

18:30 - 19:00

Plenumsdiskusjon

19:00 - 19:15

Oppsummering

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Tekna X: Bærekraftsjobber

30. jan.
kl. 18:00–19:30

Energi og klima

Viktige elementer i NS-kontrakter

4. feb.
kl. 17:00–18:45