28. mars 2023–28. mars 2027
E-læring, Nettbasert

Før en tomt kan bebygges eller deles, må det være sikret tilknytning til offentlig infrastruktur. Først når en eiendom har tilknytning til vei, vann og avløp, anses den som byggeklar i plan- og bygningslovens forstand.

Meld meg på

Beskrivelse

Refusjonsinstituttet etter plan- og bygningsloven kapittel 18 er et regelsett som er gitt for å sikre en rettferdig fordeling av kostnadene med å gjøre arealer byggeklare. Refusjonsregelverket oppfattes av mange som vanskelig, noe som har medført at bruken av regelverket kanskje først og fremst har skjedd i de store byene. I Oslo har det den senere tid vært mange oppslag knyttet til store refusjonskrav mot naboer, og i tillegg er det nylig slått fast at kommunen har krevd opparbeidelse av en bredere vei enn hva loven hjemler.

Lenke til arrangementet: Klikk her

Samarbeidspartnere

  • Nito logo
  • Rif logo
  • Tekna logo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

AutoCAD og LT basis I

12.–14. apr.

Bygg, anlegg og eiendom

"Trent" - Trening i prosjekteringsfasen med VDC og Lean som metode

12.–13. apr.
Oslo Sentrum, OSLO