Velkommen til foredrag om "gammaglimt" ved Øyvind Grøn, professor emeritus ved UiO/OsloMet.

Meld meg på

Beskrivelse

Vi har i femti år registrert energirike glimt fra universet, såkalte "gammaglimt". De er klassifisert i to grupper:

  1. Den kortvarige – med varighet på under to sekunder. Denne kommer fra kolliderende nøytronstjerner.
  2. Den langvarige, som kommer fra eksploderende stjerner.

De siste ti årene har det også blitt registrert røntgenglimt og radioglimt. Kildene til radioglimt var lenge et mysterium. Nå mener man at de kommer fra "magnetarer", som er roterende nøytronstjerner med ekstra sterke magnetfelt.

Nytt observasjonsutstyr for å registrere radioglimt er nylig tatt i bruk og mer er under utvikling. Dette forskningsfeltet er nå i en fase med hurtig utvikling, og vi kan vente mange spennende resultater de neste årene.

Foredragsholder er Øyvind Grøn, professor emeritus ved UiO/OsloMet.

Møtet arrangeres av Trondheim Astronomiske Forening (TAF) i samarbeid med Tekna og Nito.

Finn frem:

Informasjon om lokale oppdateres snarlig.