Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, NBEF og Quality Norway. Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens vegvesen, RVO og Bane NOR har vært involvert i utviklingen av koordinatorskolen.

Meld meg på

Beskrivelse

Kurset er primært for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen på bygge- og anleggsprosjekter. Kurset egner seg også for deg som forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende, arbeidsgivere og enmannsbedrifter

Etter endt kurs skal du ha fått en helhetlig forståelse av hva som er nødvendig kunnskap og erfaring for å ivareta koordinatorrollen på en god og hensiktsmessig måte.

Mer informasjon og påmelding på nettsiden til Quality Norway

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

(P1) Kurs i tilslagskontroll

Bygg, anlegg og eiendom

BIM i prosjektgjennomføringen og driftsfasen

30. aug.
kl. 09:30–16:30