4.–19. nov.

Koordinatorskolen gjennomføres i samarbeid med NITO, Quality Norway og NBEF, både som fysisk kurs og digitalt (zoom). Dette kurset gjennomføres med fysiske samlinger, med mindre smittesituasjonen tilsier noe annet.

Meld meg på

Beskrivelse

Koordinatorskolen er for deg som skal ha rollen som koordinator i prosjekterings- og/eller utførelsesfasen (KP/KU) på bygge- og anleggsprosjekter. Koordinatorskolen egner seg også for andre forskriften retter seg mot, dvs. byggherren, byggherrens representant, prosjekterende og arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Skolen er også relevant for prosjektledere, byggeledere, arkitekter, konsulenter og rådgivende ingeniører.

På samlingene legges det til rette for stor grad av diskusjoner og meningsutvekslinger underveis, så høy deltakelse og engasjement bidrar til godt utbytte for den enkelte. Da det er mangel på fasit og konklusjoner i dette fagområdet er noe av målsettingen å diskutere seg frem til felles oppfatninger som på sikt kan bidra til å skape bransjestandarder.

Mer informasjon og påmelding finner du her.

Finn frem:

Sentralt Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Utbyggingsavtaler

27. okt.
kl. 09:00–16:30

Bygg, anlegg og eiendom

Norsk Betongdag 2020

28.–29. okt.

Bygg, anlegg og eiendom

Betongtavlen 2020

29. okt.
kl. 15:30–19:00