28. juni
kl. 16:00–18:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Rainer Puschmann er en av verdens ledende eksperter på kontaktledning, og møter oss denne kvelden med gode diskusjoner.

Meld meg på

Beskrivelse

Rainer Puschmann er en av verdens ledende eksperter på kontaktledning, og er en av forfatterne bak læreboken Contact Lines for Electric Railways. Han har tidligere jobbet i Siemens, og reiser i dag verden rundt på kompliserte jernbaneprosjekter.

I Norge er han mye brukt som uavhengig ekspert, og har blant annet vært delaktig i utformingen av KL-anlegget på Follobanen, og i evalueringen av Langset-Kleverud-prosjektet.

Vi ser frem til en kveld med gode diskusjoner, og gjør oppmerksom på at kvelden også egner seg for baneingeniører som ikke jobber med kontaktledning i det daglige.

Foredraget går på engelsk

Veiledende program

  • Kort historikk – utviklingen av kontaktledningssystemer
  • Grunnleggende prinsipper i design av KL-anlegg
  • Typiske prosjekteringsfeil
  • Typiske installasjonsfeil
  • Lærdom fra intercity-parsellen Langset-Kleverud

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Smart mobilitet og bærekraft

17. juni
kl. 12:30–14:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging