24.–26. jan. 2023

Velkommen til Kompetanserettet kurs i Berginjeksjon, 24.-26.januar 2023 på Thon Hotel Arena Lillestrøm!

Meld meg på

Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

Basert på tilbakemeldinger og ønsker fra bransjen og tunnelmiljøet i Norge så NFF at det var behov for at man i tunnelbransjen innførte et kompetanserettet kurs innenfor berginjeksjon. Berginjeksjon i Norge er en typisk erfaringsbasert arbeidsoppgave og med varierende fremgangsmåter for å nå det samme målet. Av noen er det gitt betegnelsen 'svartemagi' mens andre definerer det som 'håndverk', der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt. Målet med dette kompetanserettede kurset er å etablere en større forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av berginjeksjon for underjordsanlegg.

Innenfor temaet berginjeksjon foregår kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, material-tilgjengelighet etc. Gjennom et kompetanserettet kurs skal det undervises i det som er å anse som dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon for derigjennom å bedre forståelsen hos alle involverte parter i dette arbeidet. Kurset henvender seg til alle som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende eller som kontrollør. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å kunne oppnå de krav som samfunnet setter som ramme-betingelser for våre oppgaver.

Som grunnlagsdokument for kurset vil det benyttes den siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, 'Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg'. Dette er en dokumentasjon på det som anses å være alminnelig og normal berginjeksjon i Norge i dag. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Kurset tar 2,5 dager og skal gi; en grunnleggende teoretisk basis, forståelse av geologiske betingelser, kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid. Dette er basert på totalt 2 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseroms-demonstrasjoner, eksempler og diskusjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis. Det er begrenset antall plasser på kurset.

Skriv ut

TIRSDAG 24.JANUAR

08.30 - 09.00

Registrering

09.00 - 09.30

1. Introduksjon / velkommen / kort deltakerpresentasjon

09.30 - 10.30

2. Omgivelsene

10.30 - 10.45

Spørsmål / diskusjon / pause

10.45 - 11.30

3. Berggrunnen

 • Bergarter, bergartsdannelse
 • Mekaniske egenskaper og anisotropi
 • Oppsprekking og svakhetssoner
 • Bergets permeabilitet
 • In-situ bergspenninger

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

4. Bergrommet og/eller konstruksjonens funksjon

 • Anvendelse
 • Formålet med injeksjonen
 • Funksjonskrav

13.15 - 13.45

Spørsmål / diskusjon / pause

13.45 - 14.30

5. Kontraktuelle forhold

 • Entrepriseformer
 • Risikofordeling
 • Insitamenter
 • Anbudsbesksrivelse / kontrakten
 • Oppgjørsformer
 • Byggetidsregulering
 • Suksesskriteriene

14.45 - 15.45

6. Injeksjonsstrategi

 • Forutsetninger
 • Injeksjonsmetodikk
 • Injeksjonsmetode
 • Injeksjonsutstyr
 • Injeksjonsmaterialer
 • Dokumentasjon og verifikasjon

15.45 - 16.15

Spørsmål / diskusjon / pause

16.15 - 17.15

7. Praktiske eksempler

7 a) Sauda, Hans-Olav Hognestad, Mapei 7 b) Ringvei vest, John Ivar Fagermo, AF Gruppen 7 c) HaTS-prosjektet, Eivind Grøv, SINTEF

17.15 - 17.30

Spørsmål / diskusjon / pause

19.00 - 21.00

Middag

Påmelding til middag skjer ved påmelding til kurs.

ONSDAG 25. JANUAR

08.30 - 09.15

8. Gjennomføring og utførelse - del 1

 • Injeksjonsboring
 • Opp- og nedrigging
 • Utstyr
 • Mannskap
 • HMS
 • Logistikk
 • Kommunikasjon

09.15 - 09.30

Pause

09.30 - 10.15

8. Gjennomføring og utførelse - forts - del 2

10.15 - 10.30

Pause

10.30 - 11.15

9. Dokumentasjon

 • Hensikt
 • Prosedyrer
 • Omfang

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

8. Gjennomføring og utførelse - forts. - del 3

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.00

8. Gjennomføring og utførelse - forts - del 4

14.00 - 14.15

Spørsmål / diskusjon og pause

14.15 - 15.30

10. Injeksjonsmaterialer

 • Sement * Mikrosement * Lagring av sement * Blaine, D95, bindetid, separasjon * Tilsetningsstoffer * Blanding * Kolloidal silika * Hjelpestoffer

15.30 - 15.45

Pause

15.45 - 17.15

11. Injeksjonsmaterialer - praktisk borddemonstrasjon - forts

17.15 - 17.30

Spørsmål - diskusjon - oppsummering og info om eksamen

19.00 - 21.00

Middag

Påmelding til middag skjer ved påmelding til kurs.

TORSDAG 26. JANUAR

08.30 - 11.30

Eksamen

Maks tre timer

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

Bygg, anlegg og eiendom

Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner

26. sep.
kl. 09.00–15.30

Bygg, anlegg og eiendom

Byggherreforskriften

27. sep.
kl. 10.00–16.00