Nytt Kompetanserettet kurs i Berginjeksjon, 4. - 6. oktober på Thon Hotel Arena Lillestrøm!

Meld meg på

Kompetanserettet kurs i berginjeksjon

Basert på tilbakemeldinger og ønsker fra bransjen og tunnelmiljøet i Norge så NFF at det var behov for at man i tunnelbransjen innførte et kompetanserettet kurs innenfor berginjeksjon. Berginjeksjon i Norge er en typisk erfaringsbasert arbeidsoppgave og med varierende fremgangsmåter for å nå det samme målet. Av noen er det gitt betegnelsen 'svartemagi' mens andre definerer det som 'håndverk', der man med dyktighet oppnår de krav til tetthet som er stilt. Målet med dette kompetanserettede kurset er å etablere en større forutsigbarhet knyttet til gjennomføring av berginjeksjon for underjordsanlegg.

Innenfor temaet berginjeksjon foregår kontinuerlig utvikling av utstyr, utførelse, material-tilgjengelighet etc. Gjennom et kompetanserettet kurs skal det undervises i det som er å anse som dagens kunnskapsnivå innen berginjeksjon for derigjennom å bedre forståelsen hos alle involverte parter i dette arbeidet. Kurset henvender seg til alle som deltar i injeksjonsarbeider, enten på prosjekteringsstadiet, hos leverandør, i det utførende eller som kontrollør. Med felles forståelse av arbeidsoppgaven berginjeksjon, stiller bransjen bedre rustet til å kunne oppnå de krav som samfunnet setter som ramme-betingelser for våre oppgaver.

Som grunnlagsdokument for kurset vil det benyttes den siste versjonen av NFF Håndbok nr. 06 datert juli 2010, 'Praktisk berginjeksjon for underjordsanlegg'. Dette er en dokumentasjon på det som anses å være alminnelig og normal berginjeksjon i Norge i dag. I tillegg lages forelesningsmateriell som også vil bli utdelt ved kurset og som inngår i kursets pensum.

Kurset tar 2,5 dager og skal gi; en grunnleggende teoretisk basis, forståelse av geologiske betingelser, kunnskap om materialer og utstyr, strategi og dokumentasjon av utført injeksjonsarbeid. Dette er basert på totalt 2 dager med forelesninger, enkle praktiske klasseroms-demonstrasjoner, eksempler og diskusjoner. Kurset avsluttes med en skriftlig 3 timers eksamen. Bestått eksamen gir kursbevis. Det er begrenset antall plasser på kurset.

Skriv ut

TIRSDAG 4. OKTOBER

0830 REGISTRERING

09.00 - 09.30

1. Introduksjon / velkommen / kort deltakerpresentasjon

Eivind Grøv, SINTEF

09.30 - 10.30

2. Omgivelsene

Terje Kirkeby, Statens vegvesen

10.30 - 10.45

Pause

10.45 - 11.30

3. Berggrunnen

 • Bergarter, bergartsdannelse
 • Mekaniske egenskaper og anisotropi
 • Oppsprekking og svakhetssoner
 • Bergets permeabilitet
 • In-situ bergspenninger

Eivind Grøv, SINTEF

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

4. Bergrommet og/eller konstruksjonens funksjon

 • Anvendelse
 • Formålet med injeksjonen
 • Funksjonskrav

Eivind Grøv, SINTEF

13.15 - 13.45

Spørsmål / diskusjon / pause

13.45 - 14.30

5. Kontraktuelle forhold

 • Entrepriseformer
 • Risikofordeling
 • Insitamenter
 • Anbudsbesksrivelse / kontrakten
 • Oppgjørsformer
 • Byggetidsregulering
 • Suksesskriteriene

Eivind Grøv, SINTEF

14.45 - 15.45

6. Injeksjonsstrategi

 • Forutsetninger
 • Injeksjonsmetodikk
 • Injeksjonsmetode
 • Injeksjonsutstyr
 • Injeksjonsmaterialer
 • Dokumentasjon og verifikasjon

Ola Woldmo, Sweco

15.45 - 16.15

Spørsmål / diskusjon / pause

16.15 - 17.15

7. Praktiske eksempler

7 a) Sauda, Hans-Olav Hognestad, Mapei 7 b) Ringvei vest, John Ivar Fagermo, AF Gruppen 7 c) HaTS-prosjektet, Eivind Grøv, SINTEF

Diverse

17.15 - 17.30

Spørsmål / diskusjon

17.30 - 17.31

Ferdig for dagen

19.00 - 21.00

Middag (påmelding)

ONSDAG 5. oktober

08.30 - 09.15

8. Gjennomføring og utførelse - del 1

 • Injeksjonsboring
 • Opp- og nedrigging
 • Utstyr
 • Mannskap
 • HMS
 • Logistikk
 • Kommunikasjon

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

09.15 - 09.30

Pause

09.30 - 10.15

8. Gjennomføring og utførelse - forts - del 2

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

10.15 - 10.30

Pause

10.30 - 11.15

9. Dokumentasjon

 • Hensikt
 • Prosedyrer
 • Omfang

Hilde Kolden, Veidekke

11.30 - 12.30

Lunsj

12.30 - 13.15

8. Gjennomføring og utførelse - forts. - del 3

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

13.15 - 13.30

Pause

13.30 - 14.00

8. Gjennomføring og utførelse - forts - del 4

John Ivar Fagermo, AF Gruppen

14.00 - 14.15

Spørsmål / diskusjon og pause

14.15 - 15.30

10. Injeksjonsmaterialer

 • Sement * Mikrosement * Lagring av sement * Blaine, D95, bindetid, separasjon * Tilsetningsstoffer * Blanding * Kolloidal silika * Hjelpestoffer

Hans Olav Hognestad, Mapei

15.30 - 15.45

Pause

15.45 - 17.15

11. Injeksjonsmaterialer - praktisk borddemonstrasjon - forts

Hans-Olav Hognestad, Mapei

17.15 - 17.30

Spørsmål - diskusjon - oppsummering og info om eksamen

17.30 - 17.35

Slutt for dagen

19.00 - 21.00

Middag (påmelding)

Torsdag 6. oktober

08.30 - 11.30

Eksamen (maks 3 timer)

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Building and construction

XXIV NCR Symposium 2021

Aug. 16–19

Bygg, anlegg og eiendom

PRIME - prosjekt integrert mekling

8.–9. sep.

Bygg, anlegg og eiendom

Digitaliseringsutfordringer i norsk BAE-næring

8. sep.
kl. 11.00–12.00