Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere med arbeidsgiver, kolleger og medlemmene du representerer i Tekna, er avgjørende for de resultater du vil oppnå i rollen din. Dette kurset gir deg økt kunnskap og nødvendige teknikker innenfor påvirkning og kommunikasjon slik at du øker din gjennomslagskraft.

Meld meg på

Hva lærer du på kurset?

På dette kurset vil du lære om hvordan du skaper god dialog med andre. Du blir mer bevisst på din egen måte å kommunisere på gjennom kunnskap om konkrete verktøy og praktisk trening på relevante case. I tillegg til å gi deg teknikker du selv kan benytte vil du øke din bevissthet rundt hvordan andre øver påvirkning på deg og hvordan du best mulig kan håndtere det.

Viktige tema på kurset:

 • Påvirkningatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Hva skaper en god dialog med andre
 • Effektive kommunikasjonsteknikker

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i privat-, statlig-, eller kommunal sektor.

Læringsform

Kurset legges opp som en kombinasjon av teori, plenumsdiskusjoner og praktiske øvelser.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse kursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs: Vi anbefaler deg å ta kursene i rekkefølgen du ser her.

For privat sektor:

 1. Lov og avtale i privat sektor
 2. Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling og nedbemanning

For statlig sektor:

 1. Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 2. Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk
 3. Omstilling i statlig sektor

For kommunal sektor:

 1. Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 2. Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Onsdag 24. november

09:30

Registrering og litt mat før vi begynner

10:00

Introduksjon til kommunikasjon og påvirkning

 • Hvorfor har jeg valgt å være tillitsvalgt
 • Hvordan vi skal jobbe sammen i to dager
 • Formelle og uformelle arenaer for påvirkning
 • Makt og påvirkning – teori

11:00

Pause

13:00

Lunsj

14:00

Makt og påvirkning

 • Påvirkningsatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Øvelser på påvirkning

18:00 - 18:30

Aktuelt fra Tekna

19:30

Middag

Torsdag 25. november

09:00

Kort repetisjon fra gårsdagen

09:15

Effektiv kommunikasjon

 • Hvordan skape god dialog med andre
 • Holdning og teknikker i effektiv kommunikasjon
 • Å stille de gode spørsmålene og lytte aktivt
 • Øvelser

12:00

Lunsj

13:00

Effektiv kommunikasjon forts.

 • Trening, observasjon og tilbakemeldinger i grupper
 • Læringspunkter

15:30 - 16:00

Avslutning

 • Oppsummering
 • Min utviklingsplan i kommunikasjon og påvirkning som tillitsvalgt

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har behov og mulighet for det. Kryss av for overnatting i påmeldingsskjemaet, så ordner Tekna resten. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 21265. Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 21265. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i den digitale reiseregningsløsningen.

 • Trude Osa

  Partner

  Assessit AS

  Trude Osa er partner i konsulentselskapet Assessit AS med bred erfaring innen leder- og medarbeiderutvikling, teamutvikling, kulturutvikling og coaching. Hun utvikler og leverer kurs og samlinger for ledere, ledergrupper og medarbeidere, med spesiell interesse for kommunikasjonsområdet. Hun jobber med rådgivning og vurderinger/kartlegginger av ledere og medarbeidere både i utviklings- og rekrutteringsoppdrag. Trude har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Hun er sertifisert co-active coach (CPCC) og er også utdannet relasjons- og teamcoach.

 • Paul Andreas Lundeby

  Konsulent

  Assessit AS

  Paul Andreas har en M.ph i psykologi med fokus på lederutvikling, organisasjonspsykologi og metode fra Universitetet i Oslo. Han har hatt leder- og organisasjonsutvikling som primærarbeidsfelt de siste ti årene. Omfattende erfaring som seniorkonsulent innen strategisk forhandlingsrådgivning, lederutvikling, ledercoaching, endringsprosesser, kommunikasjon og påvirkningsstrategier. Har jobber mye med ulike arbeidstakerorganisasjoner på områder som forhandling, effektiv kommunikasjon og påvirkning.

  Han har hatt medansvaret for, og forelest på, faget "Forhandling og påvirkning" på Høyskolen Kristiania. Han har en spesiell interesse for kommunikasjon og beslutningspsykologi og hva som driver beslutningsprosesser. Siste publikasjon er i tidsskriftet; Patient Education and Counseling - med tittelen “Emotions in communication skills training - experiences from general practice to Porsche maintenance”.