Effektiv kommunikasjon er et av dine viktigste verktøy som tillitsvalgt. Hvordan du velger å kommunisere med arbeidsgiver, kolleger og medlemmene du representerer i Tekna, er avgjørende for de resultater du vil oppnå i rollen din. Dette kurset gir deg økt kunnskap og nødvendige teknikker innenfor påvirkning og kommunikasjon slik at du øker din gjennomslagskraft.

Meld meg på

Hva lærer du på kurset?

På dette kurset vil du lære om hvordan du skaper god dialog med andre. Du blir mer bevisst din egen måte å kommunisere på gjennom kunnskap om konkrete verktøy og praktisk trening på relevante case. I tillegg til å gi deg teknikker du selv kan benytte vil du øke din bevissthet rundt hvordan andre øver påvirkning på deg og hvordan du best mulig kan håndtere det.

Viktige tema på kurset:

 • Påvirkningsatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Hva skaper en god dialog med andre
 • Effektive kommunikasjonsteknikker

Målgruppe

Kurset er for lokale tillitsvalgte i privat-, statlig-, eller kommunal sektor.

Læringsform

Kurset legges opp som en kombinasjon av teori, plenumsdiskusjoner og praktiske øvelser.

Hvilke kurs inngår i grunnopplæringen for lokale tillitsvalgte?

For å håndtere rollen som lokal tillitsvalgt i Tekna best mulig, har vi utviklet disse kursene:

Nettkursene:

Ordinære tillitsvalgtkurs:

For privat sektor:

 • Lov og avtale i privat sektor
 • Omstilling og nedbemanning
 • Forhandlingsteknikk

For statlig sektor:

 • Lov og avtaleverk i statlig sektor og
 • Omstilling i statlig sektor
 • Årets lokale forhandlinger eller Forhandlingsteknikk

For kommunal sektor:

 • Lov og lønn – tariffkurs for kommunal sektor
 • Forhandlingsteknikk

Det forventes at du som lokal tillitsvalgt tar disse kursene så snart som mulig etter at du har blitt tillitsvalgt, og aller helst før du deltar på andre kurs. Her kan du lese mer om kurstilbudet til tillitsvalgte.

Skriv ut

Mandag 23. april 2018

09:30

Registrering og litt mat før vi begynner

10:00

Introduksjon til kommunikasjon og påvirkning

 • Hvorfor har jeg valgt å være tillitsvalgt
 • Hvordan vi skal jobbe sammen i to dager
 • Formelle og uformelle arenaer for påvirkning
 • Makt og påvirkning – teori

11:00

Pause

13:00

Lunsj

14:00

Makt og påvirkning

 • Påvirkningsatferd – hva får deg og andre til å si JA istedenfor NEI?
 • Effekter av ulike påvirkningsteknikker
 • Hersketeknikker – og hvordan du håndterer det
 • Øvelser på påvirkning

18:00 - 18:30

Aktuelt fra Tekna

20:00

Middag

Tirsdag 24. april 2018

09:00

Kort repetisjon fra gårsdagen

09:15

Effektiv kommunikasjon

 • Hvordan skape god dialog med andre
 • Holdning og teknikker i effektiv kommunikasjon
 • Å stille de gode spørsmålene og lytte aktivt
 • Øvelser

12:00

Lunsj

13:00

Effektiv kommunikasjon forts.

 • Trening, observasjon og tilbakemeldinger i grupper
 • Læringspunkter

15:30 - 16:00

Avslutning

 • Oppsummering
 • Min utviklingsplan i kommunikasjon og påvirkning som tillitsvalgt

Kurset holdes på Scandic Lillestrøm som ligger 50 meter fra Lillestrøm togstasjon, 12 minutter fra Oslo lufthavn og 10 minutter fra Oslo S. Hotellet er splitter nytt og åpnet i januar 2018.

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen og overnatter om du har mulighet for det. Kryss av for ditt ønske i påmeldingen, så ordner Tekna resten.

Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet. Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 18253/Paulsen

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte som er den beste og enkleste måten å få utlegg tilbakebetalt. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna ved Nina Gundersen på Nina.Gundersen@tekna.no. Ta vare på kvitteringer fra reisen til bruk i den elektroniske løsningen. Alternativt kan du laste ned det gamle manuelle skjema for reiseregning som scannes med kvitteringer, signeres og sendes på mail til reiseregning@tekna.no etter møtet. Merk også denne med 17113.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da er det fint om du legger ved lønnslipp som viser at du er trukket i lønn ved innsending av refusjon for dine reiseutgifter.

Kurset holdes på Scandic Lillestrøm som ligger 50 meter fra Lillestrøm togstasjon, 12 minutter fra Oslo lufthavn og 10 minutter fra Oslo S. Hotellet er splitter nytt og åpnet i januar 2018.

 • Tor Anders Eide

  Assessit AS

  Tor Anders Eide er utdannet cand.psychol fra Univerisitet i Oslo i 1999. Han har autorisasjon som psykolog og videreutdanning i organisasjonspsykologi. Tor Anders har jobbet med lederutvikling, teamutvikling, beredskap, krisepsykologi, prosessledelse, seleksjon og generelle organisasjonspsykologiske problemstillinger de siste 20 årene.

  Han har erfaring fra ulike virksomheter som luftfart, skipsfart, olje & gass, prosessindustri og elkraft. Tema har vært knyttet til lederskap, beslutninger og menneskelige faktorer som påvirker ytelser hos individer og team. Han var medforfatter på publisert artikkel til Sikkerhetskonferansen ESREL i 2015 med tittel “Leadership teams; Evaluation of a Risk Decision Making Method for total operational risk management of activities on offshore installations".

 • Trude Osa

  Assessit AS

  Trude Osa er partner i konsulentselskapet Assessit AS med bred erfaring innen leder- og medarbeiderutvikling, teamutvikling, kulturutvikling og coaching. Hun utvikler og leverer kurs og samlinger for ledere, ledergrupper og medarbeidere, med spesiell interesse for kommunikasjonsområdet. Hun jobber med rådgivning og vurderinger/kartlegginger av ledere og medarbeidere både i utviklings- og rekrutteringsoppdrag. Trude har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi og spesialistutdanning i organisasjonspsykologi. Hun er sertifisert co-active coach (CPCC) og er også utdannet relasjons- og teamcoach.