12. aug.
kl. 18:00–20:00

Teknas Hovedstyre har sendt ut forslaget til nytt politikkdokument for klima, miljø og energi for kommentarer. Tekna Stavanger avdeling inviterer alle interesserte medlemmer til kommentarmøte.

Meld meg på

Beskrivelse

Hovedstyret fikk mange høringssvar i fjor høst i forbindelse med en oppdatering av Teknas politikkdokument om klima, miljø og energi . Stavanger avdeling sendte et høringssvar basert på innspillene fra et høringsmøte for medlemmer som ble holdt 2. oktober.

Hovedstyret tok alle innspillene med i den videre behandlingen av dokumentet, og satte ned en arbeidsgruppe for sluttføring av dokumentet. Arbeidsgruppa ble ledet av Ingvild Haug og Bjørn Olav Bakka i Hovedstyret, og besto av representanter fra Tekna Olje og gass, Tekna Klima, Fagutvalget og energiprodusenter, samt sekretærbistand fra generalsekretariatet. Gruppen leverte sitt forslag 9. mai i år.

Hovedstyret har behandlet politikkdokumentet om klima, miljø og energi og anbefaler dette overfor organisasjonen. Hovedstyret vil gi organisasjonen mulighet til å komme med kommentarer på anbefalt politikkdokument innen 14. august. Tekna Stavanger avdeling inviterer derfor til et møte for å få innspill til avdelingens kommentarer.

Les mer her:

For fortløpende informasjon, se Forskningsdagenes Facebook-side

Vi håper at du deltar og hjelper oss med å lage et godt kommentardokument.

Finn frem:

Adresse: Skansengate 1, 4006 Stavanger