27. sep.
kl. 17.00–21.00

Hvordan kan vi sørge for at den best tilgjengelige kunnskapen og informasjonen brukes i klimatilpasning knyttet til hydrologi og fornybare energikilder?

Meld meg på

Beskrivelse

Tekna Klima og Tekna Forskerne inviterer til en sosial og lærerik kveld på Røverstaden!

Vi får besøk av Halvor Dannevig, som har bakgrunn fra Vestlandsforskning og Cicero. Halvor har klimatilpasning som et av sine fremste forskningsområder og skal blant annet prate om hvordan man kan få til lokale klimatilpasningstiltak.

Med oss er også Eli Hasli, seniorrådgiver i Riksrevisjonen. Hun skal ta for seg Riksrevisjonens rapport om klimatilpasning og belyse hvordan kunnskapen fra denne kan brukes i tiltak knyttet til fornybare energikilder.

Lars Løkeland Slåke fra Norges vassdrags og energidirektorat kommer for å prate om hvordan NVE arbeider med formidling og klimainformasjon for å bedre samfunnets evne til å håndtere flom og skred. For hva hjelper det at vi sitter på verdifull kunnskap hvis denne ikke kan omsettes til konkrete tiltak?

Dette og mye mer får du være med på å diskutere denne kvelden. Seminaret blir en blanding av foredrag, gruppediskusjoner og paneldebatt. Vi avslutter kvelden med sosial mingling. Det blir også enkel bevertning!

Meld deg på for en sosial kveld på Røverstaden der vi forsøker å finne ut av hvordan vi kan gjøre kunnskap om klimatilpasning til konkret handling!

Kan du ikke delta fysisk? Vi tar opp foredragene, men ikke diskusjonene og debatten. Du kan få tilsendt foredragene etter gjennomføringen hvis du melder deg på digitalt.

Jobber du innen klima og bærekraft?

Delta på Tekna Klimas webinarer og seminarer! Nettverket er kun for medlemmer, og det er helt gratis og uforpliktende å delta.

Bli med i nettverket

Bærekraftsmål:

  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 4
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 6
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 7
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 13
  • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 17

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: