3. feb. 2021
kl. 11:00–18:30
Streaming, Nettbasert

Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, blant annet for matsikkerhet. Økende temperaturer og mer ekstremvær i form av tørke og nedbør vil gi betydelig mer krevende dyrkningforhold for verdens matplanter.

Meld meg på

Beskrivelse

Med klimaendringene følger også flere skadeinsekter og plantesykdommer. IPCC anslår at opptil 180 millioner flere mennesker vil sulte i 2050 sammenlignet med i dag som en direkte konsekvens av klimaendringene. For å møte utfordringene må vi tilpasse maten vi produserer til et endret klima. I tillegg må vi forebygge klimaendringene så mye som mulig ved å redusere klimagassutslippene våre. Kan genteknologi være en del av klimaløsningen?

Få teknologiske nyvinninger har fått like mye oppmerksomhet som CRISPR. Ikke så rart; Med CRISPR kan man redigere livets kode – DNA. Genredigering kan blant annet gjøre det enklere å tilpasse matplantene våre til mer krevende klimaforhold, øke karbonlagring i biomasse og redusere klimagassutslipp fra landbruk, havbruk og industri. IPCC har satt teknologien på sin liste over muliggjørende teknologier til å håndtere klimaendringene. Samtidig kan så kraftfull teknologi få negative konsekvenser dersom den ikke brukes med varsomhet. Hvordan utviklingen på feltet går fremover er også i stor grad et spørsmål om holdninger og tillit i samfunnet.

Tekna inviterer til webinar der vi utforsker genredigering og klima.

Program

  1. Hva er genredigering? Sigrid Bratlie,

  2. Om klimatilpasning av planter: Trine Hvoslef-Eide, NMBU

  3. Om genredigering til klimaforebygging i industrien: Trygve Brautaset, leder for Senter for Digitalt Liv og professor ved NTNU

  4. Hva mener norske forbrukere om genredigering i norsk land- og havbruk: Sigrid Bratlie, medlem av forskningsprosjektet GENEinnovate

Det blir også debatt om genredigering og klima.