6. juni
kl. 12.00–15.30

I dette fagtreffet ønsker vi å gi eksempler på vannkvalitetsendringer som er observert i våre vannkilder de senere år, samt hva vi kan forvente av forverring av råvannskvaliteten som følge av framtidige klimaendringer.

Meld meg på

Fagtreffet arrangeres i regi av Norsk Vannforening

Nærmere 90% av Norges befolkning forsynes fra vannverk med innsjøer eller elver som råvannskilde. Vår vannforsyning er derfor mer sårbar for klimaendringer enn de fleste andre europeiske land, som hovedsakelig forsynes av godt beskyttet grunnvann. Etter mange år med en forholdsvis stabil vannkvalitet, har vi de senere år observert en økning i fargetall i flere av våre råvannskilder, noe som i stor grad er blitt tilskrevet klimaendringene vi nå opplever. I dette fagtreffet ønsker vi å gi eksempler på vannkvalitetsendringer som er observert i våre vannkilder de senere år, samt hva vi kan forvente av forverring av råvannskvaliteten som følge av framtidige klimaendringer. Både forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra ulike vannverk vil bli presentert.

Møteleder: Vidar Lund, FHI

Streaminglenke tilsendes påmeldte.

Vil du bli medlem i Norsk vannforening? Meld deg på her Norsk Vannforening

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Plastic, not so fantastic

Miljø- og biovitenskap

Frisk Fisk 2022