14. juni
kl. 09.00–15.00

Bli med på seminar, kan "Legionella-gåten" løses?

Meld meg på

Legionella er et problem som engasjerer både myndigheter, byggeiere, kommuner, forskningsmiljøer og leverandører/firmaer. I dag har vi en lovhjemmel og en nasjonal veileder som fungerer som et normativt dokument og rettesnor for det legionellaforebyggende arbeidet, men det finnes ingen overordnet enhetlig strategi for å kontrollere legionella i Norge.

Det finnes derimot mange aktører som er engasjert i problemet, og som har ulike innfallsvinkler og ulike tanker om hvor vi vil og hva vi bør gjøre. Finnes det noen måte å samarbeide mot et felles mål? Hvordan kan vi styrke kompetansen i kommunene?

I dette seminaret skal vi også se på noen av de dilemmaene vi står oppe i når vi skal håndtere legionella, det være seg kost-nytte aspektet ved vannbehandling, energisparing, lovverk og byggtekniske krav, ressursbruk og effekt av tiltak. Vi gjør noen dypdykk i nyere forskning, erfaringer og kartlegginger på området, og vil gi plass til diskusjoner og debatt rundt både faglige og strukturelle problemstillinger.

Vel møtt!

Finn frem:

Fysisk og digital deltakelse

Norsk vannforening dekker tekniske og forvaltningsmessige sider ved vann som naturressurs. Foreningen legger vekt på forhold knyttet til både vannkvalitet og vannressurser i et flerbruksperspektiv.

Norsk vannforening arrangerer jevnlig seminarer og fagtreff om aktuelle emner innenfor alle vannfaglige områder. Medlemmer får rabatt på møteavgiften og får tilsendt Tidsskriftet VANN 4 ganger i året. Deltakelse på fagtreffene er gratis, noe som gjør disse møtene særlig velegnet også for studenter.

Ønsker du å bli medlem? Se her