11. mars
kl. 17:00–19:00

Sirkulær økonomi er det nye buzz-ordet innenfor bærekraftig utvikling. Sirkulær økonomisk teknologi og tankegang blir ansett som en viktig løsning i å bekjempe flere av miljø- og klimautfordringene verden står overfor.

Meld meg på

Beskrivelse

Temamøtet vil sette søkelys på hvordan og i hvilken grad sirkulære teknologiske løsninger vil kunne fungere både forebyggende, men også rydde opp i marin forsøpling.

Gjennom temamøtet ønsker vi å skape vi skape et møtested for ulike aktører som ønsker å være med å bekjempe marin forsøpling, og oppfordrer til samarbeid mellom bistandsmiljøet, ideelle organisasjoner, teknologiske innovatører og potensielle investorer og andre bidragsytere.

  • Sjur Kvifte Nesheim fra Handelens Miljøfond
  • Anders Bjerga fra Bergen Greentec
  • Lars Urheim fra OPE AS
  • Erik Trømborg fra Protan AS

Arrangører: Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Tekna Havbruk og Fiskehelse og Tekna Klima

Enkel servering ved ankomst.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: