10. feb.
kl. 10:00–11:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Diskusjonen har pågått en stund om et paradigmeskifte med veiprising der man legger til rette for en mer miljøvennlig og rettferdig veitransport. Sammen med Statens vegvesen, SINTEF og Q-Free skal vi se nærmere på prinsippene for veiprisingen og teknologi i fremtiden.

Meld meg på

Beskrivelse

Statens vegvesen vil sammen med Q-Free og Sintef gjennomføre en demonstrator i Trondheim sommeren 2021 for å få kunnskap og vinne erfaring med ny veiprisingsteknologi. Bli med på webinaret for å høre mer om våre planlagte løsninger med vekt på teknologi og brukeropplevelser!

Prosjektet vil pilotere både lokal- og skybasert løsning for lagring av personrelaterte data (tykk og tynn klient) og sammenligne dem med dagens teknologi for AutoPASS-betaling.

Program

Velkommen, ved Jenny Simonsen, ITS Norway
- Konsernsjef Q-Free, Håkon Volldal - Motivasjon for å utvikle vegprisingsteknologi
- Sjefingeniør Statens vegvesen, Ørjan Tveit – GeoFlow- en demonstrator for vegprisingsteknologi
- Senioringeniør Q-Free, Ola Martin Lykkja – Teknisk tilnærming for en løsning fra Q-Free
- Seniorforsker SINTEF, Petter Arnesen – Tynn klient og forskningsutfordringer
- Avdelingsdirektør Statens vegvesen, Per Andersen – Fremtidsutsikter- hvor går veien videre?

Q&A

Avslutning og oppsummering v/ITS Norway

Foto: Q-Free, Elena Mastynskaya

Om ITS Arena

ITS Arena sitt hovedmål er å skape nøytrale, åpne møteplasser for kunnskapsformidling og økt innsikt. Det legges til rette for utvikling av innovative, bærekraftige transport- og mobilitetsløsninger i et samspill mellom myndigheter, næringsliv, forskning og akademia.

ITS Arena er plattformen som knytter aktørene tettere sammen og legger til rette for initiering av prosjekter og aktiviteter som bidrar til en smartere, sikrere og bærekraftig sektor.

Finn frem:

Lenke sendes i forkant til påmeldte

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Er det bare flaks at det går bra?

9. feb.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Kan selvkjørende kjøretøy styrke kollektivtilbudet?

15. feb.
kl. 11:30–13:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnerverv: Dekning av kostnader til nødvendig juridisk bistand

1. mars
kl. 14:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert