28. okt.
kl. 10:00–11:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi skal legge til rette for samarbeid for å finne de beste løsningene, og da er industrien en viktig del. Kan regulatorrollen bidra til mer forutsigbarhet for industrien i samhandling med offentlige myndigheter?

Meld meg på

Beskrivelse

Temaet for fagwebinaret er "samarbeide på tvers og regulator-rollen" som leder videre til noen spørsmålstillinger:

  • Hva betyr det i praksis og hvordan kan barrieren for samarbeid senkes?

  • Hvordan skal ITS integreres fylkene og hvordan skal de samarbeide med Statens vegvesen om det?

  • Hva tenker fylkene om piloter og testing?

  • Hvordan involvere næringslivet mer og bedre?

Innledere:

  • Statens vegvesen v/Jacob Trondsen - om regulator-funksjonen

  • Viken fylkeskommune v/Hanne Botten

  • Troms & Finnmark fylkeskommune v/Ole Håkon Tønseth Haraldstad

  • Oslo kommune v/Maja Cimmerbeck

  • Runde med spørsmål og svar.

Fagmøtet ledes av ITS Norge.

Finn frem:

Lenke sendes i forkant til påmeldte

Samarbeidspartner

  • Statens vegvesen

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Den profesjonelle landmåler

4. nov.
kl. 09:00–12:00
Streaming, Nettbasert

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging