- En nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart

Meld meg på

Velkommen til nye og tidligere deltagere til innovasjonskonferansen e-nav.no2017. Vi samler igjen bredden av norsk maritim industri, myndigheter og forskningsmiljøer til en nasjonal arena om smartere, enklere og mer effektive maritime operasjoner og skipsfart.

Målsetting:

Innovasjonskonferansen e-nav.no2017 har som målsetting å formidle e-navigasjon som plattform for innovasjon og utforske de mulighetene digitalisering gir for økt sikkerhet, effektivitet, forretningsutvikling og verdiskaping.

Årets konferanse:

Den teknologiske utviklingen innen sjøtransporten går raskt med økende grad av digitalisering, automatisering og med nye bruk av alternative energiformer.

Fokus i år:

  • Nye produkter og tjenester

  • Veien mot autonome skip

  • Effektiv utnyttelse av skipsflåten

  • Big data

  • Cybersecurity

  • Samspill mellom offentlig og privat

Torsdag 7. september

08:30

Registrering av deltakerne

SAMSPILL OG ÅPEN INNOVASJON

Konferansier: Marianne Støren Berg sammen med designstudent

09:00

Velkommen til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

RACHEL TROYE, Prorektor og instituttleder ved Institutt for design

09:10

Åpningsforedrag: Åpen innovasjon og samspill

HEGE SKRYSETH, President Kongsberg Digital

09:25

FoU-strategi for sjøsikkerhet og beredskap

KIRSTI L. SLOTSVIK, Kystdirektør Kystverket

09:40

Utvikling og innovasjonskraft i et miljøperspektiv

Yara/Kongsberg Gruppen

09:55

Hva har leverandørindustrien behov for fra myndighetene for å utvikle forretningsmodeller?

TOR SVANES, Navtor

10:10

Spørsmål / diskusjon

10:20

Pause med forfriskninger

UTVIKLING AV DIGITALE TJENESTER OG PRODUKTER

Konferansier: Marianne Støren Berg sammen med designstudent

10:40

Fremtidens navigasjonskart og digitale tjenester fra Kartverket

GUDMUND JØNSSON, Kartverket, Sjødivisjonen

10:55

Utvikling av e-navigasjonsløsninger

CATO ELIASSEN, Kongsberg Seatex

11:10

Automatisk skipsrapportering

JARLE HAUGE, Kystverket

11:25

Muligheter for norsk innovasjon i EU

HANNA LEE BEHRENS, Norges Forskningsråd

11:40

Status i IMO for e-navigasjon

JOHN ERIK HAGEN, Regiondirektør Kystverket vest

11:55

Spørsmål / diskusjon

12:05

Lunsj

ÅPEN INNOVASJON I PRAKSIS

Konferansier: Marianne Støren Berg sammen med designstudent

13:00

Åpen innovasjon og helhetlig brukeropplevelse på skipsbroer

KJETIL NORDBY, AHO

13:15

Fleksibel integrasjon av broløsninger

OVE BJØRNESETH, Vard Electro

13:30

Regelverket fra barriere til innovasjonsfremmer

JAN TORE GRIMSRUD, DNV GL

VEIEN MOT AUTONOME SKIP

Konferansier: Marianne Støren Berg sammen med designstudent

13:45

Hva er stegene frem mot autonome skip?

ØRNULF RØDSETH, Norsk Forum for Autonome Skip / SINTEF Ocean

14:00

"Human-in-the-loop" - muligheter og utfordringer

THOMAS PORATHE, NTNU

14:15

Pause med forfriskninger

14:35

Automatisering av fergesamband

STEIN ANDRE HERIGSTAD-OLSEN, Torghatten trafikkselskap

14:50

Regelverksutviklig for autonome og fjernstyrte skip

SVEIN DAVID MEDHAUG, Sjøfartsdirektoratet

15:05

Autonome tilbringertjenester i Trondheim

EINAR M. HJORTHOL, Havnesjef , Trondheim Havn

15:35

Hvilken kompetanse trenger fremtidens sjøfolk på autonome skip?

JØRN KRAGH, Markom 2020

15:50

Spørsmål / diskusjon

16:00

Pause med forfriskninger

MER EFFEKTIV UTNYTTELSE AV FLÅTEN MED DIGITALISERING

Konferansier: Marianne Støren Berg sammen med designstudent

16:20

Standarder for en mer effektiv og digital skipsfart

SILJE BRATHAGEN WITH og STEINAR LÅG, DNV-GL

16:35

Videre innovasjon innen effektive havnetjenester

LENE VESTERLUND, Kongsberg Norcontrol

16:50

Big Data i maritime operasjoner vs. Cyber security

BENT ERIK BJØRKLI, Kongsberg Maritime

17:05

Ecoship - økonomisk drift av skip på små avstander

HELGE HESTØ ANDERSEN, Sikkerhetssenteret Rørvik

17:20

Etablering av kystvarslingssenter

TORLEIF LOTHE , Uni Research Polytec

17:35

Spørsmål / diskusjon

17:45

"After Conference" - Servering av forfriskninger

  • ITS Norway
  • AHO
  • Kystverket

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Seksjoneringsdagene 2017

Samferdsel, infrastruktur og areal

Seminar i eiendomshistorie

7. sep.
kl. 09:30–15:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Seminar i eiendomshistorie