Kurset er avlyst

Ta skrittet videre i rollen som innkjøper med innsikt i smarte analyser og forhandlingsteknikker.

Meld meg på

Innkjøp står for en stadig økende andel av virksomhetens samlede kostnader. Å vite hvordan du skal håndtere dette for å sikre lønnsomhet og fremdrift er avgjørende for å lykkes.

Dette kurset gir deg innsikt i smarte analyser og strategier med hensikt å styrke deg i rollen.

 • Innkjøpsprosessen gjennom prekvalifisering
 • Internasjonalt innkjøp og Inco-terms
 • Klassifiserings- og resultatgradsanalyse
 • Strategisk innkjøp og valg av IKT
 • Forhandlingsteknikk og etikk

Målgruppe

Kurset passer for deg som har en viss innkjøpserfaring, og som ønsker faglig påfyll. Formålet er å oppdatere deg på det som skjer innen innkjøp og å gi deg økt trygghet i din rolle.

Faglig opplegg

Undervisningen er teoretisk og praktisk rettet. Som deltager får du terminologi, metoder og tankesett som gjør deg bedre i stand til å håndtere utfordrende situasjoner du møter i din arbeidshverdag.

Merk at kurset har begrenset antall plasser og at det er lagt opp til interaksjon mellom deltagere og kursholder.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering med lett frokost

09:30 - 16:00

Dag 1

 • Behovsanalyse

 • De beste virksomhetene

 • Internasjonalt innkjøp og Inco-terms

 • Innføring i prognostisering

 • Beregning av optimalt innkjøpskvantum

 • Resultatgradsanalyse

 • Innkjøpsprosessen – generelt

 • Innkjøpsprosess – prekvalifisering

 • Klassifiseringsanalyse

 • Valg av IKT-strategi i f m innkjøp

 • Integrasjonsutvikling

 • Ulike typer innkjøp

 • Ulike markedstyper

 • Få versus mange leverandører

09:00 - 16:00

Dag 2

 • Strategisk innkjøp

 • Strategisk modenhet

 • Transaksjonskostnadsanalyse

 • In-/outsourcing

 • ABC- analyse – 1 og 2 dimensjonal

 • Leverandørstrukturer

 • Prisformat

 • Mestre grensesnitt i innkjøpsprosjekter

 • Organisering av innkjøp i SMB og i større organisasjoner

 • Forholdet til leverandørenes markedsføring

 • Etikk for innkjøpere

 • Grønne innkjøp

 • Kontrollkostnader

 • Forhandlinger og forhandlingsteknikk

 • Frode Reksten

  Høgskolelektor

  Condeco AS

  Høgskolelektor og daglig leder

  HSN/Handelshøyskolen BI/Condeco AS

  Frode Reksten er anerkjent for sin pedagogiske undervisningsform, engasjerende stil og formidlingsevne. Frode Reksten er Intendanturutdannet ved Krigsskolen, og har en meget allsidig bakgrunn innen ledelse, strategi, logistikk, prosjektledelse, organisasjon, innkjøp og pedagogikk. I tillegg har han studert endringskompetanse i Sverige, og er sertifisert innen atferdsanalyse.

  Han har variert erfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv, offentlig sektor, Forsvaret og akademia. Frode Reksten er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen og er daglig leder i Condeco AS.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Leadership Practitioner

28. feb.–22. juni
Ekebergrestauranten AS, OSLO

Ledelse og utvikling

Innovasjonsledelse for teknologer

29. mai
kl. 09:00–16:30