17.–18. apr. 2018

Ta skrittet videre i rollen som innkjøper med innsikt i smarte analyser og forhandlingsteknikker.

Meld meg på

Innkjøp står for en stadig økende andel av virksomhetens samlede kostnader. Å vite hvordan du skal håndtere dette for å sikre lønnsomhet og fremdrift er avgjørende for å lykkes.

Dette kurset gir deg innsikt i smarte analyser og strategier med hensikt å styrke deg i rollen.

 • Innkjøpsprosessen gjennom prekvalifisering

 • Internasjonalt innkjøp og Inco-terms

 • Klassifiserings- og resultatgradsanalyse

 • Strategisk innkjøp og valg av IKT

 • Forhandlingsteknikk og etikk

Målgruppe

Kurset passer for deg som har en viss innkjøpserfaring, og som ønsker faglig påfyll. Formålet er å oppdatere deg på det som skjer innen innkjøp og å gi deg økt trygghet i din rolle.

Faglig opplegg

Undervisningen er teoretisk og praktisk rettet. Som deltager får du terminologi, metoder og tankesett som gjør deg bedre i stand til å håndtere utfordrende situasjoner du møter i din arbeidshverdag.

Merk at kurset har begrenset antall plasser og at det er lagt opp til interaksjon mellom deltagere og kursholder.

Skriv ut

09:00 - 09:30

Registrering med lett frokost

09:30 - 16:00

Dag 1

 • Behovsanalyse

 • De beste virksomhetene

 • Internasjonalt innkjøp og Inco-terms

 • Innføring i prognostisering

 • Beregning av optimalt innkjøpskvantum

 • Resultatgradsanalyse

 • Innkjøpsprosessen – generelt

 • Innkjøpsprosess – prekvalifisering

 • Klassifiseringsanalyse

 • Valg av IKT-strategi i f m innkjøp

 • Integrasjonsutvikling

 • Ulike typer innkjøp

 • Ulike markedstyper

 • Få versus mange leverandører

09:00 - 16:00

Dag 2

 • Strategisk innkjøp

 • Strategisk modenhet

 • Transaksjonskostnadsanalyse

 • In-/outsourcing

 • ABC- analyse – 1 og 2 dimensjonal

 • Leverandørstrukturer

 • Prisformat

 • Mestre grensesnitt i innkjøpsprosjekter

 • Organisering av innkjøp i SMB og i større organisasjoner

 • Forholdet til leverandørenes markedsføring

 • Etikk for innkjøpere

 • Grønne innkjøp

 • Kontrollkostnader

 • Forhandlinger og forhandlingsteknikk

 • Frode Reksten

  Høgskolelektor

  Condeco AS

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet: