24. feb.
kl. 19.00–20.00
Stord Hotell, STORD

Tekna Sunnhordland avdeling innkaller til årsmøte på Stord Hotell, torsdag 24.februar 2022 kl. 19:00 Etter årsmøtet er du invitert på middag.

Meld meg på

Beskrivelse

Saksliste

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent og to til å undertegne protokoll
 4. Årsmelding 2021
 5. Årsregnskap 2021
 6. Revisors beretning
 7. Handlingsplan 2022
 8. Fastsettelse av avdelingskontingent for 2023
 9. Budsjett 2022
 10. Vedtektsendringer
 11. Innkomne saker
 12. Valg av styre, revisor og valgkomité

Saker til årsmøte må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Sakene kan sendes inn til johannes.syltevik@vassnes.com

Årsmøtepapirene blir lagt ut her 14 dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet blir det middag. Kryss av i påmeldingen om du ønsker å være med på middagen.

Finn frem:

Møterom hos Stord Hotell