Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold

Aktuelt

3 steg som sikrer at du når dine mål

Publisert: 29. nov. 2018

Alf Inge Cleve-Stiansen gir deg tre steg som du kan bruke for å skape eierskap til og øke sannsynligheten dramatisk for å nå dine mål.

Under mitt masterstudie i strategi og internasjonal business i 2003 var jeg så heldig å ha professor Øyvind Martinsen som veileder. Han har gjennom mange år gjort en formidabel jobb med å dokumentere hva som kjennetegner de mest effektive lederne, både hva gjelder ledertrekk og lederadferdstrekk, som har en positiv innvirkning på økonomisk verdiskapning.

Det er antageligvis ikke overraskende for deg at ett av kjennetegnene ved effektive ledere er at de er opptatt av mål og resultater. Hvordan jobber du effektivt med mål? Under presenteres tre steg som du kan bruke på deg selv eller dine medarbeidere for å forankre et mål. Ved å bruke de, vil du øke sannsynligheten dramatisk for å nå dine egne og organisasjonens målsettinger.

Oppskriften på og ingredienslisten til effektive mål

Det første steget, handler om å bestemme seg for et mål. Deretter gjennomgås noen ingredienser og forslag til spørsmål som er gode til å utfordre målet med. Både dine egne mål og i kommunikasjon med dine medarbeidere. Når målet er utfordret gjennom disse ingrediensene kan du ta en ytterlig forankring gjennom det som kalles de logiske nivåer (Robert Dilts).

Når du kommer til dette steget vil jeg utfordre deg til å anvende den kapasiteten vi mennesker har til å forestille oss at vi allerede er i en tenkt fremtidig situasjon. På den måten lagrer ditt minne den fremtidig ønskede situasjonen, noe du vil ha stor glede av i arbeidet frem mot målet. Spesielt om det er knyttet positive assosiasjoner til målet.

STEG 1: Bestem deg for et mål som du ønsker å nå. Skriv det ned.

STEG 2: Utfordre og forankre målet med disse ingrediensene og tilhørende spørsmål. Skriv ned svarene på hvert spørsmål:

 • Personlig ansvar: Hvordan kan du personlig ta et personlig ansvar for dette målet?
 • Positivt formulert: Hva er gevinstene for deg ved å nå målet?
 • Spesifikt: Forestill deg at du er i mål, hva ser, hører, føler du nå som er annerledes enn tidligere?
 • Målbart: Hva er det beste beviset for at målet er nådd?
 • Attraktivt: Hva gjør dette målet spesielt attraktivt for deg? Og svaret du kommer med, hva er det attraktive med det? (slik kan du fortsette å stille spørsmål for å komme til kjernen av attraktivitet).
 • Realistisk: Hva gjør dette målet realistisk for deg?
 • Tidsbestemt: Innen når vil du ha oppnådd dette?
 • Økologisk: Hvilke konsekvenser vil dette ha for andre områder i livet ditt? Andre avdelinger i organisasjoner? Andre mennesker?

Logiske nivåer

For å ytterligere forsterke og utforske målet går du gjennom de logiske nivåene. En virkningsfull måte å gjøre dette på er gjennom å forestille deg at du allerede er i mål. Dette har du allerede startet med under punktet «spesifikt» over.

STEG 3: Forankring av målet gjennom de logiske nivåer

Inviter deg selv eller din medarbeider ved å bruke følgende setning: «Forestill deg at du nå er i mål, bruk den tiden det tar for å virkelig gi deg mulighet til tenke at du er i mål…». NB! Gjennom hele verktøyet bør du tilstrebe å være i mål så snakk i presens (aktivt språk). På hvert nivå kan du derfor bruke: Nå når du er i mål...:

 • Omgivelser:  …hvor er du og hva legger du merke til rundt deg?
 • Adferd: …hva konkret gjør du nå som er bevis på at du nå er i mål?
 • Kompetanse: …hva er du god på nå? Hva er din kompetanse?
 • Overbevisninger: …hva tror du på nå? Hvilke sannheter har du nå?
 • Verdier: …hva er viktig for deg? Hvordan får du nå ivaretatt det som er viktig for deg?
 • Identitet: …hvilken rolle tar du nå? Hvem vil du nå si du er?
 • Visjon: …hva bidrar du nå utover deg seg i din rolle?

Trening gjør mester og derfor anbefales tre til fire gjennomføringer av stegene. Da vil du garantert bli mye mer presis i ditt arbeid med mål, både dine egne, dine medarbeiders og din avdelings mål. Du vil rett og slett bli en enda mer målbevisst leder.

Denne artikkelen ble først publisert på Getleadingedge.no. Alf Inge leder også Tekna-kurset Bli en mester i å lede endringsprosesser.

. Les mer her!

Les også