20. feb. 2018
kl. 09:00–16:30

Dette innholdsrike dagskurset gir deg konkrete verktøy til hvordan den sirkulære økonomien kan brukes strategisk i din virksomhet.

Meld meg på

Sirkulær økonomi handler om mer effektiv ressursutnyttelse hvor avfallsmengdene reduseres gjennom mer nøkternt konsum, økt gjenbruk og bruk av sekundære råvarer i produksjon av nye varer. Etablering av lukkede tekniske kretsløp hvor kasserte produkter blir råstoff for ny produksjon, gir ikke bare miljøgevinster, men kan også være et konkurransefortrinn som gir større markedsandeler og økt lønnsomhet.

Dette kurset tar deg et skritt videre i diskusjonen om hvilken plass sirkulær økonomi bør ha i det strategiske planarbeidet som drives i din bedrift.

Du lærer blant annet:

 • Hvordan den sirkulære økonomien påvirker rammebetingelsene til norsk næringsliv
 • Hvilke grep kan din bedrift ta for å møte overgangen til en sirkulær økonomi
 • Konkrete verktøy og metoder

Målgruppe

Kurset passer for deg som jobber med spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling, avfall og gjenvinning, innen industri, forvaltning, forskning og utvikling, eller avfalls- og gjenvinningsbransjen. Målgruppen inkluderer både toppledere og andre som jobber med forretningsstrategi og teknologiutvikling.

Skriv ut

08:30 - 09:00

Registrering med enkel frokostservering, kaffe og te

09:00 - 16:30

Velkommen, introduksjonsrunde

Introduksjon til sirkulær økonomi

 • Megatrender
 • Politiske grep internasjonalt og nasjonalt.
 • Veikart for utviklingen fremover (Avfall Norge, Norsk Industri, etc.)
 • Implikasjoner for næringslivet og entreprenørskap i Norge i dag

Teknologisk utvikling

 • Hvilken rolle skal vi forvente at fremtidige teknologier og trender vil spille
 • Finansierings- og støtteordninger

Gruppediskusjon: Hva har dette å si for norsk næringsliv og for din bransje?

Hvordan bør en norsk bedrift forholde seg til overgangen til sirkulær økonomi?

 • Prosesser
 • Valg av teknologiske løsninger
 • Kompetansebehov
 • Etc.

Hvilke verktøy finnes? Gjennomgang av 3-5 relevante verktøy for å evaluere bedriften i dag og grep som burde gjøres.

Gruppeoppgave: Bruk circulareconomytoolkit på et fiktivt case for en fiktiv bedrift

Oppsummering og avsluttende diskusjon

 • Johannes Ludvig Zachrisson Daae

  Miljørådgiver økodesign

  Bergfald Miljørådgivere

  Dr. Johannes Daae er utdannet produktdesigner fra NTNU og TU Delft i Nederland, og har en doktorgrad i bærekraftig produktdesign fra NTNU. Gjennom arbeidet med doktorgraden tok Johannes flere fag innen LCA på doktorgradsnivå på NTNU, og har i tillegg flere vitenskapelige publikasjoner om LCA. Johannes jobber som økodesigner hos Bergfald Miljørådgivere og er ansvarlig for deres arbeid med EPD-er.

 • Karl Kristensen

  Miljørådgiver

  Bergfald Miljørådgivere

  Karl Kristensen har siden han kom til Bergfald i 2016 arbeidet mye med mineralprosjekter, avfall og miljøgifter. Før dette arbeidet han blant annet seks år som fagrådgiver i Bellona med tilsvarende fagområder.

  Av utdannelse er han cand. scient med hovedfag i biokjemi, og har i tillegg grunnfag i historie og psykologi.

 • Bård Bergfald

  Daglig leder

  Bergfald Miljørådgivere

  Bård Bergfald har arbeidet som rådgiver i Bergfald Miljørådgivere siden 1998. Bård har tidligere arbeidet i Miljøstiftelsen Bellona (1987-1998), hovedsakelig med industriell forurensning. Han har gjennom lang organisasjonserfaring (Natur og Ungdom, Bellona, NNV, PF, Forsvaret) opparbeidet en bred kontaktflate mot miljøvernorganisasjoner, politikere, industri og andre sentrale aktører. Spesielt god kompetanse innenfor miljøgifter, kjemisk industri og avfallshåndtering.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

CO2-konferansen 2018

17.–18. jan. 2018

Energi og klima

Brannforum 2018

6.–7. feb. 2018
Comfort Hotel Union Brygge, DRAMMEN

Energi og klima

Workshop: CO2 som kuldemedium

14. feb. 2018
kl. 08:00–16:00