5.–6. apr. 2022
Microsoft Teams, Nettbasert

Få en innføring i arealplanlegging tilpasset ditt behov.

Meld meg på

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging.

Dag 1 – Få kompetanse i planprosess og planbehandling

 • Bli oppdatert på reguleringsplanlegging

 • Krav til medvirkning og offentlighet, innsyn

 • Få innsikt i planinitiativ, planprogram og oppstart

 • Hvordan håndtere innsigelser til planbehandling og planprosess

Dag 2 – Lær deg hvordan planforslaget utarbeides

 • Hvordan utarbeides reguleringsplankart

 • Lær om digital plan og SOSI-standard

 • Hvordan utarbeide reguleringsbestemmelser

 • Kurset henvender seg til personer som ønsker å få basiskompetanse i arealplanlegging og det kreves ingen forkunnskaper innen fagområdet.

Målet er å gjøre deg i stand til å forstå innholdet i en reguleringsplan, hvilke virkninger reguleringsplanen har og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Merk at det er begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!

Målgruppe:
Kurset er egnet for saksbehandlere i det offentlige og for private konsulenter og eiendomsutviklere som har behov for kjennskap til reguleringsplanlegging og ønsker å jobbe mer aktivt med slike planer.

Evalueringene fra tidligere kurs viser 92 % kundetilfredshet på kursets faglige innhold.

Skriv ut

09:30

Registrering og lett frokost

10:00

Plansystemet, område- og detaljregulering

10:45

Pause

10:55

Plansystemet, område- og detaljregulering

11:30

Pause

11:45

Planinitiativ, planprogram og oppstart

12:30

Lunsj

13:30

Planbehandling og planprosess, innsigelser

14:15

Pause

14:30

Medvirkning og offentlighet

15:15

Pause

15:30

Gjennomføring av reguleringsplanen, utbyggingsavtaler

16:15

Avslutning dag 1

Dag 2: Arealplanlegging

09:30

Utarbeidelse av reguleringsplankart

10:15

Pause

10:30

Utarbeidelse av reguleringskart

11:15

Pause

11:30

Utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

12:30

Lunsj

13:30

Digital plan og SOSI-standarden

14:15

Pause

14:30

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

15:15

Pause

15:30

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

16:00

Avslutning av kurs Arealplanlegging

 • Lars Syrstad

  Avdelingsleder

  Rambøll Norge AS

  Lars Syrstad er utdannet arealplanlegger fra Universitetet i Ås, med videreutdanning i samfunnsplanlegging (SAMPLAN). Han har tidligere jobbet i Kommunaldepartement og Skedsmo kommune, inntil han drev sitt eget planleggingskontor i ti år (Syrstad Plan og prosess). Nå er han seksjonsleder for Plan og arkitektur i Rambøll (Oslo).

  Syrstad har gjennomført store planleggingsoppdrag innen boligbygging, næringsutbygging og samferdsel. Nå leder har store byutviklingsprosjekter i Oslo og Drammen. Syrstad har utarbeidet veiledningsmateriale til plan- og bygningsloven og har lang erfaring som foredragsholder for Tekna og NMBU.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

Ekskursjon til E16 Randselva bru

27. okt.
kl. 14:00–18:30

Bygg, anlegg og eiendom

Koordinatorskolen

1.–18. nov.
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, OSLO

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

1.–3. nov.
Webinar, Nettbasert