11.–12. juni

Få en innføring i arealplanlegging tilpasset ditt behov.

Meld meg på

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i reguleringsplanlegging.

Dag 1 – Få kompetanse i planprosess og planbehandling
- Bli oppdatert på reguleringsplanlegging
- Krav til medvirkning og offentlighet, innsyn
- Få innsikt i planinitiativ, planprogram og oppstart
- Hvordan håndtere innsigelser til planbehandling og planprosess

Dag 2 – Lær deg hvordan planforslaget utarbeides
- Hvordan utarbeides reguleringsplankart
- Lær om digital plan og SOSI-standard
- Hvordan utarbeide reguleringsbestemmelser
- Kurset henvender seg til personer som ønsker å få basiskompetanse i arealplanlegging og det kreves ingen forkunnskaper innen fagområdet.

Målet er å gjøre deg i stand til å forstå innholdet i en reguleringsplan, hvilke virkninger reguleringsplanen har og hvordan planprosessen skal gjennomføres.

Merk at det er begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!

Målgruppe:
Kurset er egnet for saksbehandlere i det offentlige og for private konsulenter og eiendomsutviklere som har behov for kjennskap til reguleringsplanlegging og ønsker å jobbe mer aktivt med slike planer.

Evalueringene fra tidligere kurs viser 92 % kundetilfredshet på kurset faglige innhold.

Skriv ut

09:00

Registrering. Kaffe og te.

09:30

Plansystemet, område- og detaljregulering

11:00

Kaffepause

11:15

Planinitiativ, planprogram og oppstart

12:15

Planbehandling og planprosess, innsigelser

13:00

Lunsj

14:00

Medvirkning og offentlighet

14:45

Kaffepause

15:00

Gjennomføring av reguleringsplanen, utbyggingsavtaler

15:45

Avslutning dag 1

Dag 2: Arealplanlegging

09:00

Utarbeidelse av reguleringsplankart

11:15

Kaffepause

11:30

Utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

12:30

Lunsj

13:30

Digital plan og SOSI-standarden

14:30

Planbeskrivelse og konsekvensutredning

15:30

Avslutning av kurs Arealplanlegging

  • Lars Syrstad

    Avdelingsleder

    Rambøll Norge AS Avd Oslo

    Lars Syrstad er utdannet arealplanlegger fra Universitetet i Ås, med videreutdanning i samfunnsplanlegging (SAMPLAN). Han har tidligere jobbet i Kommunaldepartement og Skedsmo kommune, inntil han drev sitt eget planleggingskontor i ti år (Syrstad Plan og prosess). Nå er han seksjonsleder for Plan og arkitektur i Rambøll (Oslo).

    Syrstad har gjennomført store planleggingsoppdrag innen boligbygging, næringsutbygging og samferdsel. Nå leder har store byutviklingsprosjekter i Oslo og Drammen. Syrstad har utarbeidet veiledningsmateriale til plan- og bygningsloven og har lang erfaring som foredragsholder for TEKNA og NMBU.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Mobilitet 2020

Samferdsel, infrastruktur og areal

Motorvei, jernbane eller begge deler?

12. feb.
kl. 17:00–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Innføring i arealplanlegging

10.–11. mars