14. apr.
kl. 12.00–13.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi inviterer til Teams-møte den 14. april kl 12-13 til en kort redegjørelse før oppstart av forhandlingene i Oslo kommune -avtaleområdet.

Meld meg på

Beskrivelse

Forhandlingssjefen vil kort redegjøre for hva de tillitsvalgte har å forholde seg til fremover.

Det er satt av tid til spørsmål.

Vel møtt!

Praktisk deltakelse

Lenke for å delta på den digitale samlingen på Teams, vil bli sendt ut på e-post senest dagen før.

Kommende infomøter under forhandlingene

Påmelding til; Teams-møte 2. mai kl 1530-16:00; Info og resultater etter forhandlingene for Oslo kommune (45129)

Påmelding til; Teams-møte 26. mai kl 10-11; Info etter meklingsfristen Oslo kommune (45126)