8. juni
kl. 12.00–13.00
Microsoft Teams, Nettbasert

Vi inviterer til Teams-møte den 8. juni kl 12-13 til en kort redegjørelse om resultater etter forhandlingene i Samfunnsbedriftene / Bedriftsavtalen i kommunal sektor. Møtet blir kun gjennomført dersom forhandlingsdatoene er flyttet som følge av meklingen i KS.

Meld meg på

Beskrivelse

Denne møtedatoen er satt opp som alternativ i fall forhandlingene ikke er kommet i mål og info - møtet berammet den 12. mai må utgå.

Forhandlingssjefen vil kort redegjøre for resultatet av det sentrale oppgjøret i Bedriftsavtalen.

Det er satt av tid til spørsmål.

Vel møtt!

Praktisk deltakelse

Lenke for å delta på den digitale samlingen på Teams, vil bli sendt ut på e-post senest dagen før.