In LifeSci

Årskonferansen for livsvitenskapsnæringen
25. nov.
kl. 09:00–16:00

Konferansen som samler livsvitenskapsnæringen

Norges teknologi, innovative start-up-miljøer, fremtidsrettede akademiske institusjoner og næringsvennlige myndigheter kan sammen med eksisterende industri, utvikle en næring som gir nye arbeidsplasser og inntekter. Med korte beslutningsveier, god infrastruktur, store enheter innenfor helsevesen og akademia, samt evne og vilje til å samarbeide og investere, utløses potensialet for nye næringsmuligheter. Hvordan griper vi mulighetene sammen?

Fire sektorer

Livsvitenskap gjør det mulig å produsere mat mer bærekraftig, utvikle nye legemidler og skape grønne løsninger som utnytter ressursene bedre. Norge har unike forutsetninger for å utnytte synergiene mellom de fire sektorene helse, marin, landbruk og industriell bioteknologi som til sammen utgjør livsvitenskapsnæringene. In Lifeci samler hele næringen.

Hvordan lykkes du i markedene?

The Life Science Cluster og Tekna arrangerer In LifeSci. Konferansen gir deg forståelse for hvordan innovasjon realiseres i Norge gjennom flere steg, hvilke utfordringer som preger stegene og hva slags støtte du kan få i hvert steg. Dette belyser vi gjennom interessante eksempler på innovasjon og ny verdiskaping i livsvitenskapsindustriene. Meld deg på – og få viktig innsikt.