27. mai
kl. 09:00–11:30
Microsoft Teams, Nettbasert

Norsk Forening for Olje og Gassmåling (NFOGM) sammen med Tekna ønsker velkommen til Hydrocarbon Management Workshop 2021. På grunn av den gjeldende situasjonen blir det et annerledes arrangement enn tidligere, hvor vi nå vil benytte Microsoft Teams.

Meld meg på

Beskrivelse

Arrangementet er en mulighet for få med seg foredrag som dekker forskjellige sider innen allokering, presentert av personer med lang erfaring innen sine fagområder.

Magnus Svensson fra Norsk Olje og Gass (EPIM) vil ta oss gjennom samarbeidsstrategi på norsk sokkel med fokus på produksjonsdata, Nina Ljones fra Gassco vil presentere operasjonelle prinsipper for Gassco sitt opererte system, Henning Stokke vil snakke om forhandling av allokerings- og verdijusteringsavtaler og til slutt vil Trine A. Madsen og Harald Denstad fra Equinor ta en gjennomgang av veien fra prosjekt til ferdig allokerings- og verdijusteringsavtale.

Det er lagt opp til å stille spørsmål til foredragsholderne etter hver presentasjon, så benytt muligheten!

Vi gjør oppmerksom på at alle foredragene vil bli holdt på norsk

Lenke vil bli sendt til alle som melder seg på. Lenken blir sendt etter påmeldingsfristens utløp.

Vi håper du klikker deg innom!

09:00: Velkommen – praktisk info og kjøreregler

09:05: Samarbeidsstrategi på norsk sokkel - med spesielt fokus på produksjonsdata-samarbeid – EPIM – Magnus Svensson, Norsk olje og gass

09:35: Operasjonelle prinsipper for Gassco-opererte system – Fra felt til mottaksterminal – Nina Ljones, Gassco

10:05: Pause

10:15: Forhandling av allokerings- og verdijusteringsavtaler. Hvordan få bedre avtaler med mindre tidsbruk – Henning Stokke

10:45: Veien fra prosjekt til ferdig allokerings- og verdijusteringsavtale. - Trine Amundsen Madsen/Harald Denstad – Equinor

11:15: Diskusjon og avslutning

Arrangementskomiteen har bestått av:

Bjarne Syre, DNO Norge (leder)

Atle Gjengedal, AkerBP

Harald Denstad, Equinor

Henning Stokke