28.–29. jan. 2020

Det nye arbeidslivet krever forandring, utviklingen står ikke stille og endring er den nye normalen. For deg som er leder eller ansvarlig for andre medarbeidere er det spesielt menneskene i en endring som er viktig for å lykkes.

Meld meg på

I dagens omskiftelig arbeidsliv er evnen til å kunne tilpasse seg avgjørende for virksomhetens konkurransekraft. Det krever et fleksibelt lederskap, men også kompetanse til å jobbe systematisk med endringer. Har du de menneskelige verktøyene som skal til for å lykkes?

Dette programmet gir deg kjernekompetanse om hvordan mennesker opererer for å lede endringsprosesser på individnivå, teamnivå og organisasjonsnivå.

 • Slik tar du eierskap til endringen
 • Teknikker for å forklare hvorfor endringen må til
 • Balansen mellom utvikling og stabilitet
 • Knepene som snur motstand til motivasjon

Ny teknologi introduseres hele tiden, men det det er vi mennesker som må tilpasse oss. Vi må levere på den nye strategien. Ofte må vi levere mer med mindre ressurser. Hver enkelt medarbeider må være villig til å justere måten de arbeider på, og da må du være stødig og tydelig i rollen.

I løpet av disse to dagene vil du få helt konkret kompetanse og konkrete verktøy til å bruke for å jobbe systematisk med endring og endringsprosesser både på individ- og organisasjonsnivå.

Innholdet baserer seg på nyere forskning og kursholdernes lange erfaring fra arbeid med endringsprosesser på ulike nivå og i ulike bransjer.

Skriv ut

Dag 1: Endring på individnivå

09:00 - 09:30

Registrering, lett servering.

09:30 - 11:30

Hvordan kan du skape endring på individnivå, konkrete verktøy for å gjøre dette.

 • Hvilke prinsipper må ivaretas for at endring skal finne sted.
 • Sammenheng og forståelse for atferd, tanker og følelser.
 • Hva sier forskning om endring av vaner?
 • 7 steg for effektive endringsprosesser og hvordan du som leder konkret kan fasilitere de ulike stegene

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 16:00

Endringsforståelse

 • Hvordan skape endring og hva gjør at en endring blir varig

Dag 2: Endring på organisasjonsnivå

08:45 - 09:00

Oppmøte. Lett servering

09:00 - 11:30

Bli en mester i å lede endringsprosesser

 • Oppsummering av dag 1
 • Hvordan bruke kompetansen og verktøyene for endring på individnivå til å arbeide systematisk med endring på organisasjonsnivå?
 • Arbeidsmodell for å skape fremdrift i en endringsprosess.

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 16:00

Hvordan skape en endringskultur

 • Hvordan håndtere motstand i endringsprosesser?
 • Forståelsen av “motkrefter” som kan oppstå i endring og hvordan du effektivt kan møte disse.
 • Hvordan bygge inn og oppmuntre til en sunn endringskultur og ivareta behovet for kontinuerlig innovasjon?
 • Hvordan bygge “støttesystemer” som ivaretar behovet for endring (tydelig visjon, identitet, verdier og holdninger supplert av strategi)

16:00

Oppsummering og avslutning

 • Alf Inge Cleve-Stiansen

  Ledercoach

  Leading Edge

  Alf Inge er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner. Alf Inge har ledet kurset Fra fagspesialist til suksessfull leder i fire år, og får særdeles gode tilbakemeldinger på sin undervisning og involvering.

  Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

15. okt.–13. nov.