Vi vet at endringsprosjekter ofte mislykkes, hva kan du gjøre for å skape suksess?

Meld meg på

I digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019 – 2025 settes det fokus på at offentlig sektor må øke sin evne til å jobbe effektivt, smidig og innovativt slik at nye arbeidsmåter og prosesser kan tas i bruk.

Dette betyr endring og utvikling av mennesker, organisasjoner og systemer. Det krever et fleksibelt lederskap, men også kompetanse til å jobbe innovativt og systematisk med varige endringer og gode løsninger.

For deg som er leder eller ansvarlig for andre medarbeidere er det spesielt menneskene i en endring som er viktig for å lykkes.

Kurset gir deg svar på:

 • Hva er typiske faktorer som hindrer eller utfordrer endringsprosesser i en virksomhet?
 • Hva kan du gjøre for å skape varig endring og utvikling?
 • Hvilke verktøy og hvilken kompetanse trenger du?

I løpet av disse to dagene vil du få helt konkret kompetanse og konkrete verktøy til å bruke for å jobbe systematisk med endring og endringsprosesser.

Du vil være i stand til å:

 • Arbeide systematisk med endring på individ- og organisasjonsnivå.
 • Forstå de sentrale prinsippene som må ivaretas for at varig endring skal skje.
 • Bruke en arbeidsmodell for å sikre fremdrift i endringsprosesser

Innholdet baserer seg på nyere forskning og kursholdernes lange erfaring fra arbeid med utviklings- og endringsprosesser i både private og offentlige virksomheter.

Målgruppe:

Kurset passer for ledere og andre som skal jobbe med endrings- og utviklingsprosesser uavhengig av om du jobber i privat eller offentlig sektor.

Meld deg på her

Dette er et Tekna Premium-kurs utviklet i tett samarbeid med våre dyktigste fageksperter. Les mer om Tekna premium her!

Skriv ut

Dag 1: Endring på individnivå

09:00 - 09:30

Registrering, lett servering.

09:30 - 11:30

Hvordan kan du skape endring på individnivå, konkrete verktøy for å gjøre dette.

 • Hvilke prinsipper må ivaretas for at endring skal finne sted.
 • Sammenheng og forståelse for atferd, tanker og følelser.
 • Hva sier forskning om endring av vaner?
 • 7 steg for effektive endringsprosesser og hvordan du som leder konkret kan fasilitere de ulike stegene

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 16:00

Endringsforståelse

 • Hvordan skape endring og hva gjør at en endring blir varig

Dag 2: Endring på organisasjonsnivå

08:45 - 09:00

Oppmøte. Lett servering

09:00 - 11:30

Bli en mester i å lede endringsprosesser

 • Oppsummering av dag 1
 • Hvordan bruke kompetansen og verktøyene for endring på individnivå til å arbeide systematisk med endring på organisasjonsnivå?
 • Arbeidsmodell for å skape fremdrift i en endringsprosess.

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 16:00

Hvordan skape en endringskultur

 • Hvordan håndtere motstand i endringsprosesser?
 • Forståelsen av “motkrefter” som kan oppstå i endring og hvordan du effektivt kan møte disse.
 • Hvordan bygge inn og oppmuntre til en sunn endringskultur og ivareta behovet for kontinuerlig innovasjon?
 • Hvordan bygge “støttesystemer” som ivaretar behovet for endring (tydelig visjon, identitet, verdier og holdninger supplert av strategi)

16:00

Oppsummering og avslutning

 • Alf Inge Cleve-Stiansen

  Ledercoach

  Leading Edge

  Alf Inge er en av Skandinavias fremste prestasjonsutviklere og har en genuin glede og interesse i å arbeide med utvikling av lederskapet, forandringsprosesser, design og utvikling av nye konsepter og bedriftsinterne programmer. Han har solid og bred erfaring med å drive prestasjonsutvikling både på individnivå og i større grupper, og er ofte å se på større scener grunnet sine formidlingsevner. Alf Inge har ledet kurset Fra fagspesialist til suksessfull leder i fire år, og får særdeles gode tilbakemeldinger på sin undervisning og involvering.

  Alf Inge er en internasjonalt sertifisert NLP Trener, har en Mastergrad i Strategy & International Business og en Krigsskoleutdannelse. Han er en av få som vitenskapelig har dokumentert det lederskapet som skaper den beste prestasjonskulturen, og har designet og gjennomført effektfulle programmer i samskapning med kundene.

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Ledelse og utvikling

Tekna lederutvikling (GILA)

11. feb.–13. mai

Ledelse og utvikling

Fra fagekspert til suksessfull leder

11. feb.–11. mars

Ledelse og utvikling

Ølsmaking med Tekna Student Gjøvik

27. feb.
kl. 18:00–21:00