1. nov.
kl. 08:15–10:00

Sirkulær økonomi er det nye buzz-ordet innenfor bærekraftig utvikling. Sirkulær økonomisk teknologi og tankegang blir ansett som en viktig løsning i å bekjempe flere av miljø- og klimautfordringene verden står overfor.

Meld meg på

Temamøtet vil sette søkelys på hvordan og i hvilken grad sirkulære teknologiske løsninger vil kunne fungere både forebyggende, men også rydde opp i marin forsøpling, med særlig fokus på utviklingsland og utviklingssamarbeid.

Gjennom temamøtet ønsker vi å skape vi skape et møtested for ulike aktører som ønsker å være med å bekjempe marin forsøpling, og oppfordrer til samarbeid mellom bistandsmiljøet, ideelle organisasjoner, teknologiske innovatører og potensielle investorer og andre bidragsytere.

 • Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond
 • Selma Skov Høye, Plastic REVolution Foundation
 • Sigve Ånderå, prosjektleder, Avfall Norge
 • Johannes Daae fra Grønt Punkt Norge
 • Anders Bjerga fra Bergen Greentec

Programmet legges ut i nær framtid.

Arrangører: Teknas Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU), Tekna Havbruk og Fiskehelse og Tekna Klima

Seminaret starter 08.15. Det serveres frokost i forkant av arrangementet.

Arrangementet vil bli streamet

Du trenger ikke melde deg på for å følge streamingen. Lenke til streaming vil bli publisert her.

Finn frem:

Adresse: Kronprinsens gate 17, 4. etasje, møterom Tekna Studio
 • Anders Bjerga

  Universitetet i Bergen

 • Johannes Ludvig Zachrisson Daae

  Senior ØkoDesigner

 • Rasmus Hansson

  Daglig leder

  Handelens miljøfond

 • Selma Skov Høye

  Plastic REVolution Foundation

 • Sigve Ånderå

  Prosjektleder

  Avfall Norge