26. jan. 2021
kl. 11:00–12:00
Streaming, Nettbasert

I 1879 rant Hovinbekken åpen ned forbi Ensjø, Jordal, og Klosterenga og munnet ut i Bjørvika nedenfor dagens lyskryss Grønlandsleiret/Schweigaardsgate. Så begynte man å legge byens bekker og elver i rør. Bli med på direkte sending og hør Oslo sine elve-åpnere fortelle om åpningen av Hovinbekken!

Meld meg på

Beskrivelse

Av Oslos ti hovedvassdrag, er Hovinbekken i dag det vassdraget som er mest lukket. I dag renner nedre del av Hovinbekken i rør fra Ensjø til Akerselva i Bjørvika.

Det er sterke føringer i de overordnede kommunale planene om å gjenåpne Hovinvassdraget. Formålet med å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger er god tilpasning til endret klima, bedre vannmiljø og styrket byøkologi, økt mulighet for friluftsliv og bedre folkehelse.

Oslo kommune har en visjon om sammenhengende turveier i et helhetlig blågrønt nettverk, for å binde byen sammen. Målet om grønn mobilitet krever attraktive ferdselsårer for gående og syklende..

Følg med på direkte sendingen om åpningen av Hovinbekken

Program:

11:00-11:20 «Åpning av bekker som klimatilpasnings tiltak, case Hovinbekken» Tharan Fergus – VAV

11:20-11:40 «Hvordan påvirker Hovinbekken det biologiske mangfoldet?» Terje Laskemoen - BYM

11:40-11:50 «Hovinbekkens siste etappe. Hvordan blir det på Klosterenga» Synnøve Halle - VAV