8. feb. 2022
kl. 10:00–17:00

Få en gjennomgang av regler og rammeverk for medbestemmelse og innflytelse du som tillitsvalgt må kjenne til. Kurset tar også for seg ulike endringssituasjoner hvor du vil bli involvert.

Meld meg på

Du som tillitsvalgt har en viktig rolle i endringsprosesser!

Arbeidsplasser er i kontinuerlig endring. Dette skjer blant annet i form av omorganisering, virksomhetsoverdragelse og nedbemanning. Et godt samarbeid mellom ledelsen og de tillitsvalgte kan gjøre prosessen rundt dette bedre for de involverte.

Nyttig kurs og fornøyde deltakere

Flere hundre tillitsvalgte har gjennomført kurset de siste årene. Tilbakemeldingene fra deltakerne er svært gode: Godt kurs, fint at det er komprimert til én dag, kurset har god kursdokumentasjon og oppleves som en viktig måte å forberede seg til vanskelige tider.

Kursets målgruppe

Teknas lokale tillitsvalgte i private virksomheter.

Skriv ut

Tirsdag 8. februar 2022

Kursledere fra Teknas seksjon for arbeidsliv og juss

09:15 - 10:00

Registrering og enkel servering

10:00

Arbeidsgivers endringsadgang

  • Tillitsvalgtes rolle
  • Rett til informasjon og medbestemmelse
  • Omorganisering
  • Nedbemanning
  • Permittering
  • Virksomhetsoverdragelse

13:00

Lunsj

14:00

Kurset fortsetter

17:00

Avslutning

17:00 - 18:30

Middag

Tillitsvalgtkursene er en viktig arena for nettverksbygging, og vi ønsker derfor at du som deltar også er med på middagen om mulighet for det. Tekna dekker reiseutgifter med offentlig kommunikasjon. Godtgjørelse for bruk av egen bil må på forhånd avtales med sekretariatet.

Eventuelle flybilletter bestiller du selv gjennom Egencia på telefon: 23 15 04 99 eller e-post: customer_service@egencia.no. Noter "Reise belastes Tekna, comcode 825152" i emnefeltet i reisebestillingen og oppgi følgende referanse i mailen: Tekna / tillitsvalgt/ 22101.

Tekna har en egen digital reiseregningsløsning for tillitsvalgte. For at du skal få tilgang til denne, trenger vi at du før første gangs bruk sender kontonummer og medlemsnummer til økonomiavdelingen i Tekna på reise@tekna.no. Når du har fått en profil, logg inn på nettsiden; reise.tekna.no. Dette kursets reiseutgifter merkes med 22101. Frist for innlevering av reiseregning er tre uker etter at reisen er foretatt.

I de aller fleste tilfeller får tillitsvalgte fri med lønn for å delta på tillitsvalgtkurs. Dersom du likevel skulle oppleve å bli trukket i lønn, kan du etter søknad få dekket tapt arbeidsfortjeneste av Tekna. Da legges lønnslipp som viser at du er trukket i lønn i reiseregningen.